คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
SEO Hizmeti Almanyada üniversite streamvid nulled Diyarbakır ilaçlama
desi porn sex download www xxx sex com Молодой распутник оттрахал зрелую тетку xxx video Beautiful teen hottie blows my big dick on camera xxx porn new xxx video
ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข่าวศิษย์เก่า

ขอแสดงความยินดีกับ ทีมสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา "คว้ารางวัลชนะเลิศ" ในการนำเสนอแนวปฏิบัติที่ดี


คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับ ทีมสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา "คว้ารางวัลชนะเลิศ" ในการนำเสนอ #แนวปฏิบัติที่ดี โครงการสร้างเครือข่ายกิจกรรมนักศึกษา และประกวดแนวปฏิบัติที่ดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 7 สถาบัน ในรูปแบบออนไลน์ โดยมีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นเจ้าภาพจัดเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2564 โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลิลลา อดุลยศาสน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานในพิธีเปิด และกิจกรรมอบรมออนไลน์ เรื่อง "บทบาทผู้นำเยาวชนยุคใหม่" โดยนายแพทย์สมหมาย บุญเกลี้ยง ผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้กิจกรรมนักศึกษา และประกวดแนวปฏิบัติที่ดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 7 สถาบัน ในรูปแบบออนไลน์ โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลิลลา อดุลยศาสน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานในพิธีเปิด และกิจกรรมอบรมออนไลน์ เรื่อง "บทบาทผู้นำเยาวชนยุคใหม่" โดยนายแพทย์สมหมาย บุญเกลี้ยง ผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ทีมงานคุณภาพของ sMOWISH 64 1. นางสาววิภาดา ยูโซ๊ะ นายกสโมสรนักศึกษา (ผู้นำเสนอ) 2. นายอับดุลฮากิม มะแซ รองนายกสโมสรนักศึกษา 3. นายฟายซอล วามะ รองนายกสโมสรนักศึกษา 4. นายทัตติพงษ์ นิ่งราวี กรรมการและเลขานุการ (ผู้นำเสนอ) 5. นายอับดุลเราะฮ์มาน ลือแบลูวง กรรมการ 6. นางสาวกัญญารัตน์ วาสแสดง กรรมการ 7. นายอัลฟาน เจ๊ะมะฟาน กรรมการ 8. นางสาวนุรมา วานิ กรรมการ 9. นายฟุรกรณ์ แดเดาะ กรรมการ 10. นางสาวฟารีดา สะลีหมีน กรรมการ อาจารย์นันธิดา ลิ่มเสฎโฐ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและกิจการพิเศษ เป็นที่ปรึกษา นางเสาวลักษณ์ ลอยลิบ งานพัฒนานักศึกษาคอยประสานงาน

ดาวน์โหลดไฟล์ : 202108243279.jpg

link :

ประกาศวันที่ 24 สิงหาคม 2564 เวลา 09:57:01
โดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ติดต่อเรา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 ม.4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000

โทรศัพท์ : 074-260-260    โทรสาร : 074-260-261

E-mail : sciencewebmaster@skru.ac.th

facebook : คณะวิทยาศาสตร์ฯ ม.ราชภัฏสงขลา

ThaiCreate.Com Tutorials
Statistics
Today
93
Yesterday
150
This Month
526
Last Month
3,501
This Year
14,579
Last Year
27,817