คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Faculty of Science and Technology, Songkhla Rajabhat University
ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข่าวศิษย์เก่า

มาตรการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตของจังหวัดสงขลา


จังหวัดสงขลา ขอแจ้งมาตรการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตของจังหวัดสงขลา

ดาวน์โหลดไฟล์ : 202007092831.pdf

link :

ประกาศวันที่ 09 กรกฎาคม 2563 เวลา 10:14:59
โดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 ม.4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000

074-260-200 074-260-261