คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Faculty of Science and Technology, Songkhla Rajabhat University
ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข่าวศิษย์เก่า

ขอความร่วมมือในการใช้งานแอปพลิเคชั่น "ไทยชนะ" เพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)


จังหวัดสงขลา ขอความร่วมมือในการใช้งานแอปพลิเคชั่น "ไทยชนะ" เพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

ดาวน์โหลดไฟล์ : 202007012828.pdf

link :

ประกาศวันที่ 01 กรกฎาคม 2563 เวลา 10:22:02
โดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 ม.4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000

074-260-200 074-260-261