คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Faculty of Science and Technology, Songkhla Rajabhat University
ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข่าวศิษย์เก่า

แจ้งเข้าร่วมมาตรการพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยของบุคลากรในหน่วยงาน


ธนาคารออมสิน แจ้งเข้าร่วมมาตรการพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยของบุคลากรในหน่วยงาน

ดาวน์โหลดไฟล์ : 202004132769.pdf

link :

ประกาศวันที่ 13 เมษายน 2563 เวลา 10:21:58
โดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 ม.4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000

074-260-200 074-260-261