คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Faculty of Science and Technology, Songkhla Rajabhat University
ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข่าวศิษย์เก่า

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมตักบาตร เนื่องในโอกาสวันราชภัฏ ประจำปี 2563


สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ขอเชิญชวนคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาทุกท่าน ร่วมกิจกรรมตักบาตรเนื่องในโอกาสวันราชภัฏ ประจำปี 2563

ดาวน์โหลดไฟล์ : 202002072705.pdf

link :

ประกาศวันที่ 07 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 14:40:40
โดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 ม.4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000

074-260-200 074-260-261