คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Faculty of Science and Technology, Songkhla Rajabhat University
ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข่าวศิษย์เก่า

Job Top Gun ประชาสัมพันธ์การเตรียมความพร้อมก่อนจบการศึกษา


Job Top Gun ขอประชาสัมพันธ์การเตรียมความพร้อมก่อนจบการศึกษาและการก้าวสู่โลกของการทำงาน รายละเอียดดังเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์ : 201911292628.pdf

link :

ประกาศวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 เวลา 15:35:25
โดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 ม.4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000

074-260-200 074-260-261