คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Faculty of Science and Technology, Songkhla Rajabhat University
ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข่าวศิษย์เก่า

ประชาสัมพันธ์และพิจารณาคัดเลือกผู้ประสงค์รับทุนการศึกษา มูลนิธิชูเกียรติปิติเจริญกิจ


มูลนิธิชูเกียรติปิติเจริญกิจ ประชาสัมพันธ์และพิจารณาคัดเลือกผู้ประสงค์รับทุนการศึกษา นักศึกษาที่มีผลการเรียนดี ความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน 4 ทุน รายละเอียดดังเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์ : 201911262616.pdf

link :

ประกาศวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10:18:39
โดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 ม.4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000

074-260-200 074-260-261