คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Faculty of Science and Technology, Songkhla Rajabhat University
ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข่าวศิษย์เก่า

รับสมัครผู้ประสงค์รับทุนการศึกษา และพิจารณาคัดเลือกนักศึกษา ทุนมูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง และทุนอุดหนุนกำารศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา


มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา รับสมัครผู้ประสงค์รับทุนการศึกษา และพิจารณาคัดเลือกนักศึกษา ทุนมูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง และทุนอุดหนุนกำารศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ดาวน์โหลดไฟล์ : 201905132449.pdf

link :

ประกาศวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 เวลา 09:57:29
โดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 ม.4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000

074-260-200 074-260-261