คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Faculty of Science and Technology, Songkhla Rajabhat University
ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข่าวศิษย์เก่า

ขอเชิญร่วมงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562 Thailand Research Expo 2019


สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญร่วมงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562 Thailand Research Expo 2019 รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ

ดาวน์โหลดไฟล์ : 201906072400.pdf

link :

ประกาศวันที่ 20 มีนาคม 2562 เวลา 14:54:29
โดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 ม.4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000

074-260-200 074-260-261