คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Faculty of Science and Technology, Songkhla Rajabhat University
ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข่าวศิษย์เก่า

ประชาสัมพันธ์การจัดงานวิชาการ สวทช. ประจำปี 2562


สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ขอประชาสัมพันธ์การจัดงานวิชาการ สวทช. ประจำปี 2562 รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ

ดาวน์โหลดไฟล์ : 201903142391.pdf

link :

ประกาศวันที่ 14 มีนาคม 2562 เวลา 16:14:28
โดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 ม.4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000

074-260-200 074-260-261