คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Faculty of Science and Technology, Songkhla Rajabhat University
ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข่าวศิษย์เก่า

การเสนอผู้สมควรรับรางวัล เสม อวอร์ด


คณะกรรมการมูลนิธิหมอเสม พริ้งพวงแก้ว ขอแจ้งการเสนอผู้สมควรรับรางวัล เสม อวอร์ด รายละเอียดดังเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์ : 201903012367.pdf

link :

ประกาศวันที่ 01 มีนาคม 2562 เวลา 15:08:27
โดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 ม.4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000

074-260-200 074-260-261