คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Faculty of Science and Technology, Songkhla Rajabhat University
ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข่าวศิษย์เก่า

พิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเข้ารับทุนการศึกษา


บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) ประกาศการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเข้ารับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา รายละเอียดดังเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์ : 201903012366.pdf

link :

ประกาศวันที่ 01 มีนาคม 2562 เวลา 15:06:42
โดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 ม.4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000

074-260-200 074-260-261