คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Faculty of Science and Technology, Songkhla Rajabhat University
ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข่าวศิษย์เก่า

วช. มอบจดหมายข่าว วช. ฉบับที่ 88 , 89 และ 90


สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอมอบจดหมายข่าว วช. ฉบับที่ 88 , 89 และ 90 ประจำปี 2561 ผู้สนใจขออ่านจดหมายข่าวได้ที่คณะ

ดาวน์โหลดไฟล์ : 201901102351.pdf

link :

ประกาศวันที่ 10 มกราคม 2562 เวลา 14:43:34
โดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 ม.4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000

074-260-200 074-260-261