คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Faculty of Science and Technology, Songkhla Rajabhat University
ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข่าวศิษย์เก่า

การเตรียมความพร้อมสู่เส้นทางอาชีพพนักงานต้อนรับบนเครื่อง


ศูนย์ภาษาและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์การเตรียมความพร้อมสู่เส้นทางอาชีพพนักงานต้อนรับบนเครื่อง รายละเอียดดังเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์ :

link :

ประกาศวันที่ 13 ธันวาคม 2561 เวลา 15:09:20
โดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 ม.4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000

074-260-200 074-260-261