คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Faculty of Science and Technology, Songkhla Rajabhat University
ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข่าวศิษย์เก่า

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการประจำปีด้านมาตรฐานการวิจัย และมาตรฐานของความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ


สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.) ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการประจำปีด้านมาตรฐานการวิจัย และมาตรฐานของความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ เครือข่ายวิจัยภูมิภาค : ภาคใต้ 2561 รายละเอียดดังเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์ : 201809192265.pdf

link :

ประกาศวันที่ 19 กันยายน 2561 เวลา 15:00:15
โดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 ม.4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000

074-260-200 074-260-261