คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Faculty of Science and Technology, Songkhla Rajabhat University
ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข่าวศิษย์เก่า

สำรวจข้อมูลนักศึกษาที่ประสงค์ทำงานช่วงปิดภาคเรียนหรือว่างจากการเรียน


ตามที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา จะดำเนินการสำรวจข้อมูลนักศึกษาที่ประสงค์จำทำงานช่วงปิดภาคเรียนหรือว่างจากการเรียน เพื่อประโยชน์ในการจัดทำฐานข้อมูลกำลังแรงงาน ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากไฟล์ที่แนบมา

ดาวน์โหลดไฟล์ : 201711292185.pdf

link :

ประกาศวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09:58:53
โดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 ม.4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000

074-260-200 074-260-261