คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Faculty of Science and Technology, Songkhla Rajabhat University
ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข่าวศิษย์เก่า

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้ารับทุนศึกษาต่อระดับปริญญาโท


ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยครุศาสตร์เทียนจินรับสมัครบุคคลเข้ารับทุนศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาการสอนภาษาจีน ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากไฟล์ที่แนบมา

ดาวน์โหลดไฟล์ : 201705182107.pdf

link :

ประกาศวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 เวลา 14:49:57
โดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 ม.4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000

074-260-200 074-260-261