คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Faculty of Science and Technology, Songkhla Rajabhat University
ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข่าวศิษย์เก่า

ประชาสัมพันธ์โครงการ NEW GENERATION TRAINEE


เซ็นทรัล ฮาร์ดไลน์ กรุ๊ป หนึ่งในกลุ่มธุรกิจค้าปลีกในเครือเซ็นทรัล ภายใต้แบรนด์ ไทวัสดุ มีความประสงค์ที่จะรับนักศึกษาที่จะจบการศึกษาในปีการศึกษานี้หรือผู้ที่มีคุณสมบัติตามเงื่อนไข ผุ้สนใจติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากไฟล์ที่แนบมา

ดาวน์โหลดไฟล์ : 201602151750.pdf

link :

ประกาศวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 14:39:12
โดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 ม.4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000

074-260-200 074-260-261