คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Faculty of Science and Technology, Songkhla Rajabhat University
ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข่าวศิษย์เก่า

งาน Job Fair 2016


หอการค้าญี่ปุ่น - กรุงเทพ กำหนดจัดงาน Job Fair 2016 จึงขอเชิญชวน นิสิต นักศึกษาเข้าร่วมงานรายละเอียดดังเอกสารที่แนบ

ดาวน์โหลดไฟล์ : 201601251723.pdf

link :

ประกาศวันที่ 25 มกราคม 2559 เวลา 10:13:28
โดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 ม.4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000

074-260-200 074-260-261