คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Faculty of Science and Technology, Songkhla Rajabhat University
ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข่าวศิษย์เก่า

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงานหลังเลิกเรียน


บริษัท เมเจอร์ ซีนิเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด(มหาชน) ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงานหลังเลิกเรียน ประจำสาขาไดอาน่า หาดใหญ่ โดยสมัครได้ วันที่ 1 - 2 ธันวาคม 2558 ณ ชั้น 5 ศูนย์การค้า เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่

ดาวน์โหลดไฟล์ : 201511171616.pdf

link :

ประกาศวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 เวลา 13:39:16
โดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 ม.4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000

074-260-200 074-260-261