คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Faculty of Science and Technology, Songkhla Rajabhat University
สารประชาสัมพันธ์

ข่าวการจัดซื้อ จัดจ้าง

หัวข้อประกาศ
วันที่ประกาศ
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 กันยายน 2563
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 กันยายน 2563
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 7 รายการ 02 กันยายน 2563
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องตัดแต่งกิ่ง เครื่องยนต์ 2 จังหวัด 22.5 cc 22 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง 02 กันยายน 2563
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์ A-line กระดานไวท์บอร์ดธรรมดา มีล้อ 2 หน้า ขนาด 90*120 ซม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 สิงหาคม 2563
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์โปรเจคเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 สิงหาคม 2563
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมหม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 สิงหาคม 2563
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องสำรองไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 สิงหาคม 2563
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมก๊อกน้ำและอ่างน้ำห้องปฏิบัติการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 สิงหาคม 2563
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมหลังคา ชั้น 4 อาคารเรียน 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 สิงหาคม 2563
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 สิงหาคม 2563
 ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์ Micro Reader โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 สิงหาคม 2563
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 สิงหาคม 2563
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 สิงหาคม 2563
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ อาคารเทคโนโลยีชีวภาพ จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพราะเจาะจง 17 สิงหาคม 2563
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 สิงหาคม 2563
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 สิงหาคม 2563
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรายงานการซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวและวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 สิงหาคม 2563
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องกรองน้ำ เครื่องทำน้ำแข็ง เครื่องผลิตน้ำดื่ม 3 อุณหภูมิ อ่างล้างจานแบบสแตนเลส 2 หลุ่ม จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 สิงหาคม 2563
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 29 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 สิงหาคม 2563
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมตู้หมักแป้ง ตู้อบลมร้อน ตู้แช่อุณหภูมิต่ำ ชนิด 2 ระบบ และตู้แช่เย็นแบบ 2 ประตู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 สิงหาคม 2563
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 29 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 สิงหาคม 2563
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวิเคราะห์ข้าวสาร (Energy, Carbohydrate, Protein, Fat, Moisture, Ash, Crude fiber) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 สิงหาคม 2563
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่อง micro Readder โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 สิงหาคม 2563
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมชุดทดลองการตกอย่างอิสระ และแสดงผลด้วยเครื่องจับเวลาไม่น้อยกว่า 5 ตำแหน่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 สิงหาคม 2563
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 สิงหาคม 2563
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์กล้องตรวจจับความร้อนบุคคลเทอร์โมสแกน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 สิงหาคม 2563
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำเว็ปไซต์การท่องเที่ยวสำหรับประชาสัมพันธ์ออนไลน์ 2 ภาษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 สิงหาคม 2563
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าซ่อมกล้องจุลทรรศน์ ยี่ห้อ NIKON รุ่น SMZ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 สิงหาคม 2563
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำพริกเผา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 สิงหาคม 2563
หน้า [1][2][3][4][5][6]
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 ม.4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000

074-260-200 074-260-261