คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Faculty of Science and Technology, Songkhla Rajabhat University
สารประชาสัมพันธ์

ข่าวการจัดซื้อ จัดจ้าง

หัวข้อประกาศ
วันที่ประกาศ
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 192 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มกราคม 2564
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มกราคม 2564
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ Eminent ขนาด 25000 BTU จำนวน 1 เครื่อง พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มกราคม 2564
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มกราคม 2564
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และสารเคมี จำนวน 54 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มกราคม 2564
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึก) จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 มกราคม 2564
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 39 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มกราคม 2564
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานครัว จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มกราคม 2564
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมตู้แช่ หมายเลขครุภัณฑ์ 55-21-150000-215-0017-002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 มกราคม 2564
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 47 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 มกราคม 2564
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 มกราคม 2564
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มกราคม 2564
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ 15 มกราคม 2564
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการเกษตร 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 มกราคม 2564
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ 07 มกราคม 2564
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 มกราคม 2564
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 82 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 มกราคม 2564
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ธันวาคม 2563
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ธันวาคม 2563
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ธันวาคม 2563
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ (อะคริลิค) จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ธันวาคม 2563
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 3500 ANSI Lumens 1 เครื่อง ชุดเครื่องเสียงเคลื่อนที่แบบลากจูงพร้อมไมค์ลอย 2 ตัว 2 ชุด
พัดลมตั้งพื้น 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 ธันวาคม 2563
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ธันวาคม 2563
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ธันวาคม 2563
 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (๑๐ รายการ) จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ธันวาคม 2563
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับประมวลผล จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ธันวาคม 2563
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ ๑ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ธันวาคม 2563
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์ multifunction) จำนวน ๑ โครงการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ธันวาคม 2563
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ธันวาคม 2563
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เครื่องมัลติมมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๕๐๐ ANSI Lumens และครุภัณฑ์พัดลมตั้งพื้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ธันวาคม 2563
หน้า [1][2][3][4][5][6][7][8][9]
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 ม.4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000

074-260-200 074-260-261