คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
สารประชาสัมพันธ์

ข่าวการจัดซื้อ จัดจ้าง

หัวข้อประกาศ
วันที่ประกาศ
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องอัดอาหารสัตว์/ปุ๋ย จำนวน 1 เครื่อง หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการเกษตรเพื่อความยั่งยืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พฤศจิกายน 2565
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พฤศจิกายน 2565
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และสารเคมี จำนวน 31 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พฤศจิกายน 2565
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พฤศจิกายน 2565
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์เครื่องชั่ง Metter Toledo ME200 S/N จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พฤศจิกายน 2565
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาด 24000 BTU พร้อมติดตั้ง จำนวน 3 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พฤศจิกายน 2565
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 14 รายการ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พฤศจิกายน 2565
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับงานมัลติมีเดีย 2 เครื่อง หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พฤศจิกายน 2565
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พฤศจิกายน 2565
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 4 รายการ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พฤศจิกายน 2565
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พฤศจิกายน 2565
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด 24000 BTU พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พฤศจิกายน 2565
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์จำนวน 2 รายการ หลักสูตร วท.บ.สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พฤศจิกายน 2565
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์จำนวน 4 รายการ หลักสูตร วท.บ.สาขาวิชาคณิตศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พฤศจิกายน 2565
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถบัสปรับอากาศ ๒ ชั้น ๔๖ ที่นั่ง พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พฤศจิกายน 2565
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระจกโค้งจราจรพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พฤศจิกายน 2565
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งเต้ารับไฟฟ้า ชั้น 1 และชั้น 5 อาคาร 73 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พฤศจิกายน 2565
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ชนิด Network แบบที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะ 17 พฤศจิกายน 2565
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตดิจิตอล ชนิดพกพา จำนวน ๕ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 พฤศจิกายน 2565
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด ๓,๕๐๐ ANSI Lumens จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 พฤศจิกายน 2565
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำกระดาษคำตอบและสมุดลงเวลาปฏิบัติงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 พฤศจิกายน 2565
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องสแกนเนอร์ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 พฤศจิกายน 2565
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายจุดรวมพลพร้อมเบอร์โทรศัพท์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 พฤศจิกายน 2565
 ประกาศคณะฯ เรื่อง การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ จำนวน 116 รายการ 14 พฤศจิกายน 2565
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศห้องประชุม 2 และห้องคณบดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 พฤศจิกายน 2565
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระจกโค้งจราจรพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 พฤศจิกายน 2565
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตรจำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 พฤศจิกายน 2565
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องวัดค่าสี (Colorimeter) จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ตุลาคม 2565
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เครื่องวัดความขุ่น (Turbidity meter) จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ตุลาคม 2565
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ (Auto clave) จุไม่น้อยกว่า 50 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ตุลาคม 2565
หน้า [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26]
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ติดต่อเรา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 ม.4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000

โทรศัพท์ : 074-260-260    โทรสาร : 074-260-261

E-mail : sciencewebmaster@skru.ac.th

facebook : คณะวิทยาศาสตร์ฯ ม.ราชภัฏสงขลา

ThaiCreate.Com Tutorials
จำนวนผู้เข้าชม
วันนี้
68
เมื่อวานนี้
249
เดือนนี้
787
เดือนที่ผ่านมา
2,640
ปีนี้
29,224
ปีที่ผ่านมา
12,374