คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
SEO Hizmeti Almanyada üniversite streamvid nulled Diyarbakır ilaçlama
desi porn sex download www xxx sex com Молодой распутник оттрахал зрелую тетку xxx video Beautiful teen hottie blows my big dick on camera xxx porn new xxx video
ประมวลภาพกิจกรรม :: เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีสิน นาวารัตน์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ อาจารย์อดิศักดิ์ เด็นเพ็ชรหน๋อง รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา และอาจารย์ ดร.ธีรยุทธ์ ศรียาเทพ ผู้ช่วยคณบดี พร้อมด้วยทีมวิทยากร ได้แก่ อาจารย์วีรยุทธ์ ทองคง ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิชญ์พิไล ขุนพรรณราย อาจารย์ศราวุฒิ ชูโลก และอาจารย์นวรัตน์ สีตะพงษ์ ได้ลงพื้นที่บริการวิชาการในโครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบอำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา ณ ตำบลท่าหิน อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา ในหัวข้อ “การเลี้ยงด้วงในกะละมังและขอนไม้” เนื่องจากในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ทำให้ประชาชนในชุมชนเกิดการว่างงาน ทำให้รายได้ลดลง เพื่อให้ประชาชนในชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น จึงได้เพิ่มนวัตกรรมสำหรับการดำเนินชีวิตให้กับชุมชน

ภาพกิจกรรม

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีสิน นาวารัตน์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ อาจารย์อดิศักดิ์ เด็นเพ็ชรหน๋อง รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา และอาจารย์ ดร.ธีรยุทธ์ ศรียาเทพ ผู้ช่วยคณบดี พร้อมด้วยทีมวิทยากร ได้แก่ อาจารย์วีรยุทธ์ ทองคง ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิชญ์พิไล ขุนพรรณราย อาจารย์ศราวุฒิ ชูโลก และอาจารย์นวรัตน์ สีตะพงษ์ ได้ลงพื้นที่บริการวิชาการในโครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบอำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา ณ ตำบลท่าหิน อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา ในหัวข้อ “การเลี้ยงด้วงในกะละมังและขอนไม้” เนื่องจากในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ทำให้ประชาชนในชุมชนเกิดการว่างงาน ทำให้รายได้ลดลง เพื่อให้ประชาชนในชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น จึงได้เพิ่มนวัตกรรมสำหรับการดำเนินชีวิตให้กับชุมชน


หน้า | 1
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ติดต่อเรา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 ม.4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000

โทรศัพท์ : 074-260-260    โทรสาร : 074-260-261

E-mail : sciencewebmaster@skru.ac.th

facebook : คณะวิทยาศาสตร์ฯ ม.ราชภัฏสงขลา

ThaiCreate.Com Tutorials
Statistics
Today
49
Yesterday
122
This Month
283
Last Month
3,501
This Year
14,336
Last Year
27,817