คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ประมวลภาพกิจกรรม :: บริษัท ออมนิสตาร์ จำกัด (สาขานาบอน) เข้าเยี่ยมชมดูงานและหารือร่วมกับ หลักสูตรวิทยาศาสตร์ประยุกค์เชิงอุตสาหกรรม(วิชาเอกเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา เพื่อความร่วมมือทางวิชาการ งานวิจัย และผลิตบัณฑิตร่วมกันในอนาคต เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2564

ภาพกิจกรรม

บริษัท ออมนิสตาร์ จำกัด (สาขานาบอน) เข้าเยี่ยมชมดูงานและหารือร่วมกับ หลักสูตรวิทยาศาสตร์ประยุกค์เชิงอุตสาหกรรม(วิชาเอกเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา เพื่อความร่วมมือทางวิชาการ งานวิจัย และผลิตบัณฑิตร่วมกันในอนาคต เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2564


หน้า | 1
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ติดต่อเรา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 ม.4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000

โทรศัพท์ : 074-260-260    โทรสาร : 074-260-261

E-mail : sciencewebmaster@skru.ac.th

facebook : คณะวิทยาศาสตร์ฯ ม.ราชภัฏสงขลา

ThaiCreate.Com Tutorials
Statistics
Today
69
Yesterday
148
This Month
2,217
Last Month
5,129
This Year
34,606
Last Year
27,817