คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
SEO Hizmeti Almanyada üniversite streamvid nulled Diyarbakır ilaçlama
desi porn sex download www xxx sex com Молодой распутник оттрахал зрелую тетку xxx video Beautiful teen hottie blows my big dick on camera xxx porn new xxx video
ประมวลภาพกิจกรรม :: ผศ.ดร.พลพัฒน์ รวมเจริญ อาจารย์หลักสูตร วท.บ.วิทยาศาสตร์ประยุกต์เชิงอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ฯ หัวหน้าโครงการวิจัยร่วมภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย-ฝรั่งเศส (Franco-Thai Cooperation Programme in Higher Education and Research) (PHC SIAM 2020 – 2021) เรื่อง New eco-efficient constructing materials from waste Poly(ethylene terephthalate) (PET) and renewable resources เพื่อพัฒนาวัสดุที่ใช้ในงานก่อสร้างจากพอลิเอทิลีนเทเรฟแทเลตซึ่งได้จากขวดน้ำดื่มที่ใช้แล้วและเพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาในโครงการได้ทำวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยในประเทศฝรั่งเศส ทั้งนี้ได้ร่วมกับคณะนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยนเรศวร และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้เดินทางไปประเทศฝรั่งเศสเพื่อดำเนินงานวิจัยและติดตามความก้าวหน้างานของวิจัยของนักศึกษาในโครงการ รวมทั้งหารือความร่วมมือต่อเนื่องที่สถาบัน Chemistry and Physical Chemistry of Polymers (CPCP) ณ Université Haute-Alsace และที่สถาบัน Institut des Molécules et Matériaux du Mans (IMMM) ณ University of Le Mans นอกจากนั้นยังได้บรรยายผลงานวิจัยให้กับนักวิจัยและนักศึกษาท

ภาพกิจกรรม

ผศ.ดร.พลพัฒน์ รวมเจริญ อาจารย์หลักสูตร วท.บ.วิทยาศาสตร์ประยุกต์เชิงอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ฯ หัวหน้าโครงการวิจัยร่วมภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย-ฝรั่งเศส (Franco-Thai Cooperation Programme in Higher Education and Research) (PHC SIAM 2020 – 2021) เรื่อง New eco-efficient constructing materials from waste Poly(ethylene terephthalate) (PET) and renewable resources เพื่อพัฒนาวัสดุที่ใช้ในงานก่อสร้างจากพอลิเอทิลีนเทเรฟแทเลตซึ่งได้จากขวดน้ำดื่มที่ใช้แล้วและเพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาในโครงการได้ทำวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยในประเทศฝรั่งเศส ทั้งนี้ได้ร่วมกับคณะนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยนเรศวร และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้เดินทางไปประเทศฝรั่งเศสเพื่อดำเนินงานวิจัยและติดตามความก้าวหน้างานของวิจัยของนักศึกษาในโครงการ รวมทั้งหารือความร่วมมือต่อเนื่องที่สถาบัน Chemistry and Physical Chemistry of Polymers (CPCP) ณ Université Haute-Alsace และที่สถาบัน Institut des Molécules et Matériaux du Mans (IMMM) ณ University of Le Mans นอกจากนั้นยังได้บรรยายผลงานวิจัยให้กับนักวิจัยและนักศึกษาท


หน้า | 1
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ติดต่อเรา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 ม.4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000

โทรศัพท์ : 074-260-260    โทรสาร : 074-260-261

E-mail : sciencewebmaster@skru.ac.th

facebook : คณะวิทยาศาสตร์ฯ ม.ราชภัฏสงขลา

ThaiCreate.Com Tutorials
Statistics
Today
93
Yesterday
150
This Month
526
Last Month
3,501
This Year
14,579
Last Year
27,817