คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ประมวลภาพกิจกรรม :: ผศ.ดร.พลพัฒน์ รวมเจริญ อาจารย์หลักสูตร วท.บ.วิทยาศาสตร์ประยุกต์เชิงอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ฯ หัวหน้าโครงการวิจัยร่วมภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย-ฝรั่งเศส (Franco-Thai Cooperation Programme in Higher Education and Research) (PHC SIAM 2020 – 2021) เรื่อง New eco-efficient constructing materials from waste Poly(ethylene terephthalate) (PET) and renewable resources เพื่อพัฒนาวัสดุที่ใช้ในงานก่อสร้างจากพอลิเอทิลีนเทเรฟแทเลตซึ่งได้จากขวดน้ำดื่มที่ใช้แล้วและเพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาในโครงการได้ทำวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยในประเทศฝรั่งเศส ทั้งนี้ได้ร่วมกับคณะนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยนเรศวร และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้เดินทางไปประเทศฝรั่งเศสเพื่อดำเนินงานวิจัยและติดตามความก้าวหน้างานของวิจัยของนักศึกษาในโครงการ รวมทั้งหารือความร่วมมือต่อเนื่องที่สถาบัน Chemistry and Physical Chemistry of Polymers (CPCP) ณ Université Haute-Alsace และที่สถาบัน Institut des Molécules et Matériaux du Mans (IMMM) ณ University of Le Mans นอกจากนั้นยังได้บรรยายผลงานวิจัยให้กับนักวิจัยและนักศึกษาท

ภาพกิจกรรม

ผศ.ดร.พลพัฒน์ รวมเจริญ อาจารย์หลักสูตร วท.บ.วิทยาศาสตร์ประยุกต์เชิงอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ฯ หัวหน้าโครงการวิจัยร่วมภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย-ฝรั่งเศส (Franco-Thai Cooperation Programme in Higher Education and Research) (PHC SIAM 2020 – 2021) เรื่อง New eco-efficient constructing materials from waste Poly(ethylene terephthalate) (PET) and renewable resources เพื่อพัฒนาวัสดุที่ใช้ในงานก่อสร้างจากพอลิเอทิลีนเทเรฟแทเลตซึ่งได้จากขวดน้ำดื่มที่ใช้แล้วและเพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาในโครงการได้ทำวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยในประเทศฝรั่งเศส ทั้งนี้ได้ร่วมกับคณะนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยนเรศวร และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้เดินทางไปประเทศฝรั่งเศสเพื่อดำเนินงานวิจัยและติดตามความก้าวหน้างานของวิจัยของนักศึกษาในโครงการ รวมทั้งหารือความร่วมมือต่อเนื่องที่สถาบัน Chemistry and Physical Chemistry of Polymers (CPCP) ณ Université Haute-Alsace และที่สถาบัน Institut des Molécules et Matériaux du Mans (IMMM) ณ University of Le Mans นอกจากนั้นยังได้บรรยายผลงานวิจัยให้กับนักวิจัยและนักศึกษาท


หน้า | 1
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ติดต่อเรา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 ม.4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000

โทรศัพท์ : 074-260-260    โทรสาร : 074-260-261

E-mail : sciencewebmaster@skru.ac.th

facebook : คณะวิทยาศาสตร์ฯ ม.ราชภัฏสงขลา

ThaiCreate.Com Tutorials
จำนวนผู้เข้าชม
วันนี้
58
เมื่อวานนี้
127
เดือนนี้
3,342
เดือนที่ผ่านมา
3,385
ปีนี้
3,342
ปีที่ผ่านมา
31,822