คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ประมวลภาพกิจกรรม :: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา นำโดย ผศ.ดร.กฤษณ์วรา รัตนโอภาส รองคณบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ ได้ดำเนินการจัด "โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลบูรณาการ(1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ภายใต้กิจกรรมการพัฒนาทักษะอาชีพ เพื่อลดรายจ่ายและสร้างโอกาสรายได้เสริมระดับครัวเรือนการทำอาหาร (ถนอมอาหาร การหมักด้วยจุลินทรีย์)"โดยมี คุณจิรวัฒน์ มงคลบุตร เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องการถนอมอาหารโดยการทำแหนมจากเห็ด แก่ชาวบ้านในตำบลท่าหิน อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา

ภาพกิจกรรม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา นำโดย ผศ.ดร.กฤษณ์วรา รัตนโอภาส รองคณบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ ได้ดำเนินการจัด "โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลบูรณาการ(1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ภายใต้กิจกรรมการพัฒนาทักษะอาชีพ เพื่อลดรายจ่ายและสร้างโอกาสรายได้เสริมระดับครัวเรือนการทำอาหาร (ถนอมอาหาร การหมักด้วยจุลินทรีย์)"โดยมี คุณจิรวัฒน์ มงคลบุตร เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องการถนอมอาหารโดยการทำแหนมจากเห็ด แก่ชาวบ้านในตำบลท่าหิน อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา


หน้า | 1
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ติดต่อเรา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 ม.4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000

โทรศัพท์ : 074-260-260    โทรสาร : 074-260-261

E-mail : sciencewebmaster@skru.ac.th

facebook : คณะวิทยาศาสตร์ฯ ม.ราชภัฏสงขลา

ThaiCreate.Com Tutorials
จำนวนผู้เข้าชม
วันนี้
58
เมื่อวานนี้
127
เดือนนี้
3,342
เดือนที่ผ่านมา
3,385
ปีนี้
3,342
ปีที่ผ่านมา
31,822