คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
SEO Hizmeti Almanyada üniversite streamvid nulled Diyarbakır ilaçlama
desi porn sex download www xxx sex com Молодой распутник оттрахал зрелую тетку xxx video Beautiful teen hottie blows my big dick on camera xxx porn new xxx video
ประมวลภาพกิจกรรม :: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา นำโดย ผศ.ดร.กฤษณ์วรา รัตนโอภาส รองคณบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ ได้ดำเนินการจัด "โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลบูรณาการ(1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ภายใต้กิจกรรมการพัฒนาทักษะอาชีพ เพื่อลดรายจ่ายและสร้างโอกาสรายได้เสริมระดับครัวเรือนการทำอาหาร (ถนอมอาหาร การหมักด้วยจุลินทรีย์)"โดยมี คุณจิรวัฒน์ มงคลบุตร เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องการถนอมอาหารโดยการทำแหนมจากเห็ด แก่ชาวบ้านในตำบลท่าหิน อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา

ภาพกิจกรรม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา นำโดย ผศ.ดร.กฤษณ์วรา รัตนโอภาส รองคณบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ ได้ดำเนินการจัด "โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลบูรณาการ(1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ภายใต้กิจกรรมการพัฒนาทักษะอาชีพ เพื่อลดรายจ่ายและสร้างโอกาสรายได้เสริมระดับครัวเรือนการทำอาหาร (ถนอมอาหาร การหมักด้วยจุลินทรีย์)"โดยมี คุณจิรวัฒน์ มงคลบุตร เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องการถนอมอาหารโดยการทำแหนมจากเห็ด แก่ชาวบ้านในตำบลท่าหิน อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา


หน้า | 1
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ติดต่อเรา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 ม.4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000

โทรศัพท์ : 074-260-260    โทรสาร : 074-260-261

E-mail : sciencewebmaster@skru.ac.th

facebook : คณะวิทยาศาสตร์ฯ ม.ราชภัฏสงขลา

ThaiCreate.Com Tutorials
Statistics
Today
95
Yesterday
150
This Month
526
Last Month
3,501
This Year
14,579
Last Year
27,817