ค้นหาโดย : ระบุคำค้น :
ภาพ ชื่อเครื่องมือ สถานะ ใช้งานล่าสุด ที่ตั้ง/ผู้ดูแล
เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่าง แบบพกพา (pH Meter )
เลขครุภัณฑ์ 52-21-150000-212-00337-0002
พร้อมใช้งาน ห้องเครื่องมือ 2 new
ฤทัยทิพ อโนมุณี
เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่าง แบบพกพา (pH Meter )
เลขครุภัณฑ์ 52-21-150000-212-00337-0001
พร้อมใช้งาน ห้องเครื่องมือ 2 new
ฤทัยทิพ อโนมุณี
เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่าง แบบพกพา (pH Meter )
เลขครุภัณฑ์ 58-11-150000-212-00337-0001
พร้อมใช้งาน ห้องเครื่องมือ 2 new
ฤทัยทิพ อโนมุณี
เครื่องโพลาลิมิเตอร์ (Polarimeter)
เลขครุภัณฑ์ 61-11-150000-212-00708-0001
พร้อมใช้งาน ห้องเครื่องมือ 2 new
หาสันต์ สาเหล็ม
เครื่องกลั่นไนโตรเจน (Kjeldahl)
เลขครุภัณฑ์ 54-11-150000-212-00418-0002
พร้อมใช้งาน ห้องเครื่องมือ 3 new
ฤทัยทิพ อโนมุณี
เครื่องปั่นแยกสารพร้อมระบบทำความเย็น (Centrifuge)
เลขครุภัณฑ์ 61-11-150000-212-00645-0001
พร้อมใช้งาน ห้องวิจัย 3 new
ฤทัยทิพ อโนมุณี
เครื่องทดสอบความทนทานต่อการสึกหรอ (Teber Abration
เลขครุภัณฑ์ 52-11-150000-212-00453-0001
พร้อมใช้งาน ห้องกระบวนการเเปรรูปยาง ชั้น 2 อาคารเทคโนโลยียางเเละพอลิเมอร์
วรรณฤดี หมื่นพล
เครื่องวัดความอ่อนตัวของยางดิบ (Plastimeter)
เลขครุภัณฑ์ 45-11-150000-212-00448-0001
พร้อมใช้งาน ห้องกระบวนการเเปรรูปยาง ชั้น 2 อาคารเทคโนโลยียางเเละพอลิเมอร์
วรรณฤดี หมื่นพล
เครื่องวัดความหนืด (Mooney Viscometer)
เลขครุภัณฑ์ 61-11-150000-212-00290-0001
พร้อมใช้งาน ห้องกระบวนการเเปรรูปยาง ชั้น 2 อาคารเทคโนโลยียางเเละพอลิเมอร์
วรรณฤดี หมื่นพล
เครื่องวัดความสุกของยาง (Moving Die Rheometers)
เลขครุภัณฑ์ 60-11-150000-212-00666-0001
พร้อมใช้งาน ห้องกระบวนการเเปรรูปยาง ชั้น 2 อาคารเทคโนโลยียางเเละพอลิเมอร์
วรรณฤดี หมื่นพล
เครื่องตัดตัวอย่างชิ้นทดสอบพร้อมหัวตัด
เลขครุภัณฑ์ 61-11-150000-212-00667-0001
พร้อมใช้งาน ห้องกระบวนการเเปรรูปยาง ชั้น 2 อาคารเทคโนโลยียางเเละพอลิเมอร์
วรรณฤดี หมื่นพล
เครื่องตัดตัวอย่างทดสอบพร้อมหัวตัด
เลขครุภัณฑ์ 60-11-150000-212-00667-0001
พร้อมใช้งาน ห้องกระบวนการเเปรรูปยาง ชั้น 2 อาคารเทคโนโลยียางเเละพอลิเมอร์
วรรณฤดี หมื่นพล
เครื่องชั่ง 4 ตำแหน่ง
เลขครุภัณฑ์ 62-21-150000-214-00080-0001
พร้อมใช้งาน ห้องปฎิบัติการ 1 ชั้น 2 อาคารเทคโนโลยียางเเละพอลิเมอร์
วรรณฤดี หมื่นพล
เครื่องทดสอบความต้านทานสภาพอากาศ (QUV accelerated
เลขครุภัณฑ์ 56-11-150000-212-00547-0001
พร้อมใช้งาน ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยียางเเละพอลิเมอร์
วรรณฤดี หมื่นพล
เครื่องวัดความต้านทานต่อเเรงดึง (Tensile Strength
เลขครุภัณฑ์ 59-11-150000-212-00611-0001
พร้อมใช้งาน ทดสอบยางทางฟิสิกส์ ชั้น 2 อาคารเทคโนโลยียางเเละพอลิเมอร์
วรรณฤดี หมื่นพล
เครื่องวัดความหนาเเน่น (Electronic Densimeter)
เลขครุภัณฑ์ 52-11-150000-212-00385-0002
พร้อมใช้งาน ห้องกระบวนการเเปรรูปยาง ชั้น 2 อาคารเทคโนโลยียางเเละพอลิเมอร์
วรรณฤดี หมื่นพล
เครื่องทดสอบการขยายตัวด้วยรอยแตก (ROSS FLEXING TE
เลขครุภัณฑ์ 52-11-150000-212-00536-0001
พร้อมใช้งาน ห้องกระบวนการเเปรรูปยาง ชั้น 2 อาคารเทคโนโลยียางเเละพอลิเมอร์
วรรณฤดี หมื่นพล
เครื่องวัดความแข็ง (Hardness)
เลขครุภัณฑ์ 50-11-150000-212-00454-0001
พร้อมใช้งาน ทดสอบยางทางฟิสิกส์ ชั้น 2 อาคารเทคโนโลยียางเเละพอลิเมอร์
วรรณฤดี หมื่นพล
เครื่องวัดความต้านทานต่อเเรงดึง (Tensile Strength
เลขครุภัณฑ์ 38-11-150000-212-00533-0001
พร้อมใช้งาน ทดสอบยางทางฟิสิกส์ ชั้น 2 อาคารเทคโนโลยียางเเละพอลิเมอร์
วรรณฤดี หมื่นพล
อ่างควบคุมอุณหภูมิ (Water Bath)
เลขครุภัณฑ์ 38-11-150000-212-00293-0001
พร้อมใช้งาน ห้องปฎิบัติการ 1 ชั้น 2 อาคารเทคโนโลยียางเเละพอลิเมอร์
วรรณฤดี หมื่นพล
เครื่องชั่งทศนิยม 4 แหน่ง (Balance 0.0001 g)
เลขครุภัณฑ์ 64-211-50000-212-00727-0001
พร้อมใช้งาน ห้องปฎิบัติการ 1 ชั้น 2 อาคารเทคโนโลยียางเเละพอลิเมอร์
วรรณฤดี หมื่นพล
ตู้อบความร้อนแบบสุญญากาศ
เลขครุภัณฑ์ 52-11-150000-212-00387-0001
พร้อมใช้งาน ห้องปฎิบัติการ 1 ชั้น 2 อาคารเทคโนโลยียางเเละพอลิเมอร์
วรรณฤดี หมื่นพล
ตู้อบความร้อน (Oven)
เลขครุภัณฑ์ 52-11-150000-212-00387-0006
พร้อมใช้งาน ห้องปฏิบัติการสิ่งเเวดล้อม
วรรณฤดี หมื่นพล
อ่างควบคุมอุณหภูมิ (water bath)
เลขครุภัณฑ์ 61-21-150000-212-00293-0001
พร้อมใช้งาน ห้องปฏิบัติการสิ่งเเวดล้อม
วรรณฤดี หมื่นพล
เครื่องวัดการดูดกลืนแสง (uv –visiblespectrophotome
เลขครุภัณฑ์ 59-11-150000-212-00612-0001
พร้อมใช้งาน ห้องปฏิบัติการสิ่งเเวดล้อม
วรรณฤดี หมื่นพล
เครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอนตัวอย่าง
เลขครุภัณฑ์ -
พร้อมใช้งาน ห้องเครื่องมือ 2 ชั้น4 อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์
สุไวดา สัสดี
เครื่อทงกรองน้ำดีโอไนซ์
เลขครุภัณฑ์ 52-11-150000-212-00437-0004
พร้อมใช้งาน ห้องเครื่องมือ 3 ชั้น 4 อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์
สุไวดา สัสดี
เครื่องวัดความขุ่นในน้ำ ในสารละลาย
เลขครุภัณฑ์ 59-21-150000-212-00515-0001
พร้อมใช้งาน ห้องพักเจ้าหน้าที่ ชั้น 4 อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์
สุไวดา สัสดี
เครื่องวัดความเค็ม
เลขครุภัณฑ์ 60-21-150000-212-00333-0001
พร้อมใช้งาน ห้องพักเจ้าหน้าที่ ชั้น 4 อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์
สุไวดา สัสดี
กล้องสเตอริโอ
เลขครุภัณฑ์ 57-11-150000-212-00562-0001
พร้อมใช้งาน ห้องปฏิบัติการชีววิทยา 5
สุไวดา สัสดี
เครื่องไฮโดรมิเตอรฺดิน
เลขครุภัณฑ์ 64-21-150000-212-00756-0001
พร้อมใช้งาน ห้องพักเจ้าหน้าที่ ชั้น 4 อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์
สุไวดา สัสดี
เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่าง แบบพกพา (pH Meter )
เลขครุภัณฑ์ 57-21-150000-212-00337-0001
พร้อมใช้งาน ห้องเครื่องมือ 2 new
ฤทัยทิพ อโนมุณี
เตาหลุมให้ความร้อน 500 ml (Heating mantle)
เลขครุภัณฑ์ 57-21-150000-215-00170-0001
พร้อมใช้งาน ห้องปฏิบัติการเคมี 3 (73-625) new
ฤทัยทิพ อโนมุณี
เตาหลุมให้ความร้อน 500 ml (Heating mantle)
เลขครุภัณฑ์ 57-21-150000-215-00170-0002
พร้อมใช้งาน ห้องปฏิบัติการเคมี 4(73-626) new
ฤทัยทิพ อโนมุณี
เตาหลุมให้ความร้อน 500 ml (Heating mantle)
เลขครุภัณฑ์ 57-21-150000-215-00170-0003
พร้อมใช้งาน ห้องปฏิบัติการเคมี 3 (73-625) new
ฤทัยทิพ อโนมุณี
เตาหลุมให้ความร้อน 500 ml (Heating mantle)
เลขครุภัณฑ์ 57-21-150000-215-00170-0005
พร้อมใช้งาน ห้องปฏิบัติการเคมี 3 (73-625) new
ฤทัยทิพ อโนมุณี
เครื่องชั่งทศนิยม 2 ตำแหน่ง (Balance 0.01 g.)
เลขครุภัณฑ์ 58-11-150000-212-00591-0001
พร้อมใช้งาน ห้องปฏิบัติการเคมี 2(73-619) new
ฤทัยทิพ อโนมุณี
เครื่องชั่งทศนิยม 2 ตำแหน่ง (ฺฺBalance 0.01 g.)
เลขครุภัณฑ์ 58-11-150000-212-00591-0002
พร้อมใช้งาน ห้องปฏิบัติการเคมี 1 (73-617) new
ฤทัยทิพ อโนมุณี
เครื่องชั่งทศนิยม 2 ตำแหน่ง (Balance 0.01 g)
เลขครุภัณฑ์ 58-11-150000-212-00591-0003
พร้อมใช้งาน 2021-08-03 ห้องเตรียมสารเคมี (73-6 new)
ฤทัยทิพ อโนมุณี
เครื่องทดสอบความเสถียรของน้ำยาง (Mechanical Stabil
เลขครุภัณฑ์ 31-11-150000-207-00029-0001
พร้อมใช้งาน ห้องปฏิบัติการ 2 ชั้น 1 อาคารเทคโนโลยียางเเละพอลิเมอร์
วรรณฤดี หมื่นพล
เครื่องวัดความหนืดของของเหลว (Viscometer)
เลขครุภัณฑ์ 36-11-150000-212-00290-0001
พร้อมใช้งาน ห้องปฏิบัติการ 2 ชั้น 1 อาคารเทคโนโลยียางเเละพอลิเมอร์
วรรณฤดี หมื่นพล
เครื่องวัดความกระเด้งตัวของยาง (Schob Pendulum)
เลขครุภัณฑ์ 38-11-150000-212-00448-0001
พร้อมใช้งาน ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยียางเเละพอลิเมอร์
วรรณฤดี หมื่นพล
อ่างควบคุมอุณหภูมิ (Water bath)
เลขครุภัณฑ์ 38-11-150000-212-00293-0001
พร้อมใช้งาน ห้องปฎิบัติการ 1 ชั้น 2 อาคารเทคโนโลยียางเเละพอลิเมอร์
วรรณฤดี หมื่นพล
ตู้อบความร้อน (Hot Air Oven)
เลขครุภัณฑ์ 38-11-150000-212-00387-0002
พร้อมใช้งาน ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยียางเเละพอลิเมอร์
วรรณฤดี หมื่นพล
ตู้อบความร้อน (Hot Air Oven)
เลขครุภัณฑ์ 38-11-150000-212-00387-0003
พร้อมใช้งาน ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยียางเเละพอลิเมอร์
วรรณฤดี หมื่นพล
เครืองวัดเวลาสุกของยาง (Oscillating Disk Rheometer
เลขครุภัณฑ์ 40-11-150000-212-00497-0003
พร้อมใช้งาน ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยียางเเละพอลิเมอร์
วรรณฤดี หมื่นพล
เครื่องอัดไฮโดรลิก (Hydraulic Press)
เลขครุภัณฑ์ 26-11-150000-208-00075-0001
พร้อมใช้งาน ห้องเครื่องมือ 1 ชั้น 4 อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์
วรรณฤดี หมื่นพล
เครื่องอัดไฮโดรลิก (Hydraulic Press)
เลขครุภัณฑ์ 50-11-150000-212-00574-0001
พร้อมใช้งาน ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยียางเเละพอลิเมอร์
วรรณฤดี หมื่นพล
เครื่องอัดไฮโดรลิก (Hydraulic Press)
เลขครุภัณฑ์ 47-11-150000-208-00075-0002
พร้อมใช้งาน ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยียางเเละพอลิเมอร์
วรรณฤดี หมื่นพล
เครื่องอ๊อคยาง (Extruder)
เลขครุภัณฑ์ 26-11-150000-208-00076-0001
พร้อมใช้งาน ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยียางเเละพอลิเมอร์
วรรณฤดี หมื่นพล
เครื่องบดยาง 2 ลูกกลิ้ง (Two Roll Mill)
เลขครุภัณฑ์ 38-11-150000-208-00079-0001
พร้อมใช้งาน ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยียางเเละพอลิเมอร์
วรรณฤดี หมื่นพล
เครื่องบดยาง 2 ลูกกลิ้ง (Two Roll Mill)
เลขครุภัณฑ์ 26-11-150000-208-00077-0001
พร้อมใช้งาน ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยียางเเละพอลิเมอร์
วรรณฤดี หมื่นพล
เครื่องอัดไฮโดรลิก (Hydraulic Press)
เลขครุภัณฑ์ 40-11-150000-208-00075-0002
พร้อมใช้งาน ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยียางเเละพอลิเมอร์
วรรณฤดี หมื่นพล
เครื่องบดยาง 2 ลูกกลิ้ง (Two Roll Mill)
เลขครุภัณฑ์ 46-11-150000-208-00077-0003
พร้อมใช้งาน ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยียางเเละพอลิเมอร์
วรรณฤดี หมื่นพล
เครื่องรีดพลาสติก (plastic single screw extruder)
เลขครุภัณฑ์ 58-11-150000-212-00602-0001
พร้อมใช้งาน ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยียางเเละพอลิเมอร์
วรรณฤดี หมื่นพล
เครื่องทดสอบการหักงอของยาง (Demattia Flexibility T
เลขครุภัณฑ์ 40-11-150000-212-00448-0002
พร้อมใช้งาน ห้องกระบวนการเเปรรูปยาง ชั้น 2 อาคารเทคโนโลยียางเเละพอลิเมอร์
วรรณฤดี หมื่นพล
เครื่องบดย่อยยาง
เลขครุภัณฑ์ 51-11-150000-208-00079-0002
พร้อมใช้งาน ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยียางเเละพอลิเมอร์
วรรณฤดี หมื่นพล
เตาให้ความร้อน (Hot plate) 4 เครื่อง
เลขครุภัณฑ์ 62-21-150000-212-00596-0001
พร้อมใช้งาน ห้องปฎิบัติการ 1 ชั้น 2 อาคารเทคโนโลยียางเเละพอลิเมอร์
วรรณฤดี หมื่นพล
เครื่องชั่งทศนิยม 2 แหน่ง (Balance 0.01 g)
เลขครุภัณฑ์ 58-21-150000-212-00385-0001
พร้อมใช้งาน ห้องปฏิบัติการ 2 ชั้น 1 อาคารเทคโนโลยียางเเละพอลิเมอร์
วรรณฤดี หมื่นพล
เครื่องชั่งทศนิยม 2 ตำแหน่ง (Balance 0.01 g)
เลขครุภัณฑ์ 46-39-150000-212-00385-0001
พร้อมใช้งาน ห้องปฏิบัติการ 2 ชั้น 1 อาคารเทคโนโลยียางเเละพอลิเมอร์
วรรณฤดี หมื่นพล
เครื่องวัดอัตราการไหลของพอลิเมอร์ (Melt flow index
เลขครุภัณฑ์ 64xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
พร้อมใช้งาน ทดสอบยางทางฟิสิกส์ ชั้น 2 อาคารเทคโนโลยียางเเละพอลิเมอร์
วรรณฤดี หมื่นพล
เครื่องความต้านทานต่อแรงกระแทก (Impact tester)
เลขครุภัณฑ์ 64xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
พร้อมใช้งาน ทดสอบยางทางฟิสิกส์ ชั้น 2 อาคารเทคโนโลยียางเเละพอลิเมอร์
วรรณฤดี หมื่นพล
เครื่องผสมยางระบบปิด (Internal Mixer)
เลขครุภัณฑ์ 64-xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
พร้อมใช้งาน ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยียางเเละพอลิเมอร์
วรรณฤดี หมื่นพล
เครื่องผสมยางระบบปิด (Internal Mixer)
เลขครุภัณฑ์ 45-11-150000-208-00077-0002
พร้อมใช้งาน ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยียางเเละพอลิเมอร์
วรรณฤดี หมื่นพล
เครื่องอัดรีดพลาสติกสกูรเดี่ยว (Single screw extru
เลขครุภัณฑ์ 54-11-150000-207-00086-0002
พร้อมใช้งาน ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยียางเเละพอลิเมอร์
วรรณฤดี หมื่นพล
เครื่องกลั่นน้ำ (Water Still)
เลขครุภัณฑ์ 56-21-150000-207-00014-0001
พร้อมใช้งาน ห้องปฏิบัติการ 2 ชั้น 1 อาคารเทคโนโลยียางเเละพอลิเมอร์
วรรณฤดี หมื่นพล
เครื่องวัดความเป็นกรด - ด่าง (pH Meter)
เลขครุภัณฑ์ 60-21-150000-212-00337-0001
พร้อมใช้งาน ห้องปฎิบัติการ 1 ชั้น 2 อาคารเทคโนโลยียางเเละพอลิเมอร์
วรรณฤดี หมื่นพล
เครื่องวัดความหนืด (Mooney Viscometer)
เลขครุภัณฑ์ 40-11-150000-212-00290-0001
พร้อมใช้งาน ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยียางเเละพอลิเมอร์
วรรณฤดี หมื่นพล
เครื่องวัดความต้านทานต่อการสึกหรอของยาง (Akron Abr
เลขครุภัณฑ์ 38-11-150000-212-00453-0001
พร้อมใช้งาน ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยียางเเละพอลิเมอร์
วรรณฤดี หมื่นพล
เครื่องรีดยางให้เป็นแผ่นแบบ 3 ลูกกลิ้ง (Calender)
เลขครุภัณฑ์ 48-11-150000-208-00077-0002
พร้อมใช้งาน ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยียางเเละพอลิเมอร์
วรรณฤดี หมื่นพล
ชุดสังเคราะห์พอลิเมอร์ (Polymerization reactor)
เลขครุภัณฑ์ 50-11-150000-212-00324-0001
พร้อมใช้งาน ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยียางเเละพอลิเมอร์
วรรณฤดี หมื่นพล
ชุดกรองน้ำ (Suction)
เลขครุภัณฑ์ 54-11-150000-212-00437-0002
พร้อมใช้งาน ห้องปฏิบัติการสิ่งเเวดล้อม
วรรณฤดี หมื่นพล
ชุดกรองน้ำพร้อม (Suction)
เลขครุภัณฑ์ 54-11-150000-212-00437-0003
พร้อมใช้งาน ห้องปฏิบัติการสิ่งเเวดล้อม
วรรณฤดี หมื่นพล
เครื่องกวนสารละลายพร้อมเตาให้ความร้อน (Stirring He
เลขครุภัณฑ์ 57-21-150000-207-00015-0001
พร้อมใช้งาน ห้องปฏิบัติการสิ่งเเวดล้อม
วรรณฤดี หมื่นพล
เครื่องกวนสารละลายพร้อมเตาให้ความร้อน (Stirring He
เลขครุภัณฑ์ 57-21-150000-207-00015-0002
พร้อมใช้งาน ห้องปฏิบัติการสิ่งเเวดล้อม
วรรณฤดี หมื่นพล
เครื่องกวนสารละลายพร้อมเตาให้ความร้อน (Stirring He
เลขครุภัณฑ์ 57-21-150000-207-00015-0003
พร้อมใช้งาน ห้องปฏิบัติการสิ่งเเวดล้อม
วรรณฤดี หมื่นพล
เครื่องกวนสารละลายแบบให้ความร้อน (Hotplate Stirrin
เลขครุภัณฑ์ 52-11-150000-212-00300-0001
พร้อมใช้งาน ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยียางเเละพอลิเมอร์
วรรณฤดี หมื่นพล
เครื่องกวนสารละลายแบบให้ความร้อน (Hotplate Stirrin
เลขครุภัณฑ์ 52-11-150000-212-00300-0002
พร้อมใช้งาน ห้องปฏิบัติการสิ่งเเวดล้อม
วรรณฤดี หมื่นพล
ตะแกรงร่อนและเครื่องเขย่า(Seive Shaker)
เลขครุภัณฑ์ 50-11-150000-212-00350-0002
พร้อมใช้งาน ห้องปฏิบัติการสิ่งเเวดล้อม
วรรณฤดี หมื่นพล
เครื่องเก็บตัวอย่างน้ำแนวดิ่ง (WATER SAMPLER)
เลขครุภัณฑ์ 52-11-150000-212-00348-0002
พร้อมใช้งาน ห้องปฏิบัติการสิ่งเเวดล้อม
วรรณฤดี หมื่นพล
เครื่องเก็บตัวอย่างน้ำแนวดิ่ง(WATER SAMPLER)
เลขครุภัณฑ์ 57-21-150000-212-00243-0001
พร้อมใช้งาน ห้องปฏิบัติการสิ่งเเวดล้อม
วรรณฤดี หมื่นพล
ตู้อบลมร้อน (Hot air oven)
เลขครุภัณฑ์ 61-21-150000-212-00624-0001
พร้อมใช้งาน ห้องปฏิบัติการสิ่งเเวดล้อม
วรรณฤดี หมื่นพล
อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิ (Water Bath)
เลขครุภัณฑ์ อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิ (Water Bath)
พร้อมใช้งาน ห้องปฏิบัติการสิ่งเเวดล้อม
วรรณฤดี หมื่นพล
เตาให้ความร้อนแบบหลุม (Heating Mantle )
เลขครุภัณฑ์ 56-21-150000-212-00392-0001
พร้อมใช้งาน ห้องปฏิบัติการสิ่งเเวดล้อม
วรรณฤดี หมื่นพล
โถดูดควาตู้อบความชื้นเเบบอัตโนมัติ (Auto Dessicato
เลขครุภัณฑ์ 56-21-150000-212-00412-0001
พร้อมใช้งาน ห้องปฏิบัติการสิ่งเเวดล้อม
วรรณฤดี หมื่นพล
เครืองเก็บตัวอย่างฝุ่นในบรรยากาศตั้งแต่ 10ไมครอนลง
เลขครุภัณฑ์ 57-11-150000-212-00545-0001
พร้อมใช้งาน ห้องปฏิบัติการสิ่งเเวดล้อม
วรรณฤดี หมื่นพล
เครื่องวัดเสียง (Sound Level Meter) และเครื่องมือว
เลขครุภัณฑ์ 59-11-150000-212-00615-0001
พร้อมใช้งาน ห้องปฏิบัติการสิ่งเเวดล้อม
วรรณฤดี หมื่นพล
เตาย่อยซีโอดี (COD REACTOR)
เลขครุภัณฑ์ 59-21-150000-212-00503-0001
พร้อมใช้งาน ห้องปฏิบัติการสิ่งเเวดล้อม
วรรณฤดี หมื่นพล
ตู้บ่มบีโอดี (BOD Incubator)
เลขครุภัณฑ์ 60-11-150000-212-00642-0001
พร้อมใช้งาน ห้องปฏิบัติการสิ่งเเวดล้อม
วรรณฤดี หมื่นพล
ตู้บ่มบีโอดี (BOD Incubator)
เลขครุภัณฑ์ 60-11-150000-212-00642-0002
พร้อมใช้งาน ห้องปฏิบัติการสิ่งเเวดล้อม
วรรณฤดี หมื่นพล
เครื่องย่อยตัวอย่างสาร (KjelDigester)
เลขครุภัณฑ์ 60-11-150000-212-00656-0001
พร้อมใช้งาน ห้องปฏิบัติการสิ่งเเวดล้อม
วรรณฤดี หมื่นพล
เครื่องกลั่นหาปริมาณไนโตรเจน (Kjeldahl)
เลขครุภัณฑ์ 60-11-150000-212-00657-0001
พร้อมใช้งาน ห้องปฏิบัติการสิ่งเเวดล้อม
วรรณฤดี หมื่นพล
เครื่องปั๊มสุญญากาศ (Vacuum Pump)
เลขครุภัณฑ์ 58-21-150000-212-00317-0001
พร้อมใช้งาน ห้องปฏิบัติการสิ่งเเวดล้อม
วรรณฤดี หมื่นพล
ชุดควบคุตู้น้ำหล่อเย็นอุณหภูมิเเบบหมุนเวียน (Recir
เลขครุภัณฑ์ 60-11-150000-212-00659-0001
พร้อมใช้งาน ห้องปฏิบัติการสิ่งเเวดล้อม
วรรณฤดี หมื่นพล
เครื่องเขย่าสารละลาย (Incubator Shaker)
เลขครุภัณฑ์ 60-21-150000-212-00350-0001
พร้อมใช้งาน ห้องปฏิบัติการสิ่งเเวดล้อม
วรรณฤดี หมื่นพล
เครื่องกลเครื่องกลั่นน้ำ/เครื่องทำน้ำบริสุทธิ์ (Wa
เลขครุภัณฑ์ 62-21-150000-212-00391-0001
พร้อมใช้งาน ห้องปฏิบัติการสิ่งเเวดล้อม
วรรณฤดี หมื่นพล
เครื่องผลิตน้ำบริสุทธิ์ Type 3 เเละน้ำ เเละบริสุทธ
เลขครุภัณฑ์ 64-11-150000-212-00454-0004
พร้อมใช้งาน ห้องปฏิบัติการสิ่งเเวดล้อม
วรรณฤดี หมื่นพล
เครื่องชั่งทศนิยม 2 ตำแหน่ง (Balance 0.00)
เลขครุภัณฑ์ 52-11-150000-212-00385-0005
พร้อมใช้งาน ห้องปฏิบัติการสิ่งเเวดล้อม
วรรณฤดี หมื่นพล
เครื่องชั่งทศนิยม 2 ตำแหน่ง (Balance 0.00)
เลขครุภัณฑ์ 62-21-150000-212-00591-0001
พร้อมใช้งาน ห้องปฏิบัติการสิ่งเเวดล้อม
วรรณฤดี หมื่นพล
เครื่องชั่งทศนิยม 4 ตำแหน่ง (Balance 0.0001)
เลขครุภัณฑ์ 52-11-150000-212-00352-0004
พร้อมใช้งาน ห้องปฏิบัติการสิ่งเเวดล้อม
วรรณฤดี หมื่นพล
เครื่องชั่งทศนิยม 4 ตำแหน่ง (Balance 0.0000)
เลขครุภัณฑ์ 62-21-150000-212-00727-0001
พร้อมใช้งาน ห้องปฏิบัติการสิ่งเเวดล้อม
วรรณฤดี หมื่นพล
เครื่องปั่นสารละลาย (Centrifuge)
เลขครุภัณฑ์ 64-21-150000-212-00315-0001
พร้อมใช้งาน ห้องปฏิบัติการสิ่งเเวดล้อม
วรรณฤดี หมื่นพล
เตาเผาอุณหภูมิสูง (Furnace)
เลขครุภัณฑ์ 64-11-150000-212-00594-0009
พร้อมใช้งาน ห้องปฏิบัติการสิ่งเเวดล้อม
วรรณฤดี หมื่นพล
เครื่องวิเคราะห์โลหะแบบหลายธาตุ Inductively couple
เลขครุภัณฑ์ 64xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
พร้อมใช้งาน ห้องปฏิบัติการสิ่งเเวดล้อม
วรรณฤดี หมื่นพล
เครื่องวิเคราะห์ปริมาณอินทรีย์คาร์บอน Total Organi
เลขครุภัณฑ์ 64xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
พร้อมใช้งาน ห้องเครื่องมือ 1 ชั้น 4 อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์
วรรณฤดี หมื่นพล
เครื่องวิเคราะห์หาปริมาณโลหะหนักสารละลาย (Atom Abs
เลขครุภัณฑ์ 64xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
พร้อมใช้งาน ห้องปฏิบัติการสิ่งเเวดล้อม
วรรณฤดี หมื่นพล
52-11-150000-212-00348-0001
เลขครุภัณฑ์ 52-11-150000-212-00333-0001
พร้อมใช้งาน ห้องปฏิบัติการสิ่งเเวดล้อม
วรรณฤดี หมื่นพล
เครื่องวัดความเค็มและอุณหภูมิ (Salinity Meter)
เลขครุภัณฑ์ 52-11-150000-212-00333-0001
พร้อมใช้งาน ห้องปฏิบัติการสิ่งเเวดล้อม
วรรณฤดี หมื่นพล
เครื่องวัดความเค็มและอุณหภูมิ (Salinity Meter)
เลขครุภัณฑ์ 52-11-150000-212-00333-0002
พร้อมใช้งาน ห้องปฏิบัติการสิ่งเเวดล้อม
วรรณฤดี หมื่นพล
เครื่องดูดสุญญากาศ (Vacuum pump)
เลขครุภัณฑ์ 58-11-150000-212-00424-0001
พร้อมใช้งาน ห้องปฏิบัติการเคมี 3 (73-625) new
ฤทัยทิพ อโนมุณี
เครื่องย่อยไนโตรเจน (Digestion Unit)
เลขครุภัณฑ์ 52-11-150000-212-00418-0003
พร้อมใช้งาน ห้องวิจัย 3 new
ฤทัยทิพ อโนมุณี
เครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้า (Conductivity Meter)
เลขครุภัณฑ์ 61-21-150000-203-00234-0001
พร้อมใช้งาน ห้องเครื่องมือ 2 new
หาสันต์ สาเหล็ม
เครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้า (Conductivity Meter)
เลขครุภัณฑ์ 52-21-150000-212-00436-0001
พร้อมใช้งาน ห้องเครื่องมือ 2 new
หาสันต์ สาเหล็ม
ตู้อบลมร้อน (Hotair Oven)
เลขครุภัณฑ์ 45-11-150000-212-00387-0002
พร้อมใช้งาน ห้องปฏิบัติการเคมี 4(73-626) new
ฤทัยทิพ อโนมุณี
เครื่องกวนสารละลายแบบให้ความร้อน (Hotplate Stirrer
เลขครุภัณฑ์ 58-11-150000-212-00596-0002
พร้อมใช้งาน ห้องปฏิบัติการเคมี 3 (73-625) new
ฤทัยทิพ อโนมุณี
เครื่องกวนสารละลายแบบให้ความร้อน (Hotplate Stirrer
เลขครุภัณฑ์ 58-11-150000-212-00596-0004
พร้อมใช้งาน ห้องปฏิบัติการเคมี 4(73-626) new
ฤทัยทิพ อโนมุณี
เครื่องกวนสารละลายแบบให้ความร้อน (Hotplate Stirrer
เลขครุภัณฑ์ 58-11-150000-212-00596-0005
พร้อมใช้งาน ห้องปฏิบัติการเคมี 4(73-626) new
ฤทัยทิพ อโนมุณี
เตาหลุมให้ความร้อน 500 ml (Heating mantle)
เลขครุภัณฑ์ 58-11-150000-215-00170-0006
พร้อมใช้งาน ห้องปฏิบัติการเคมี 4(73-626) new
ฤทัยทิพ อโนมุณี
เตาหลุมให้ความร้อน 500 ml (Heating mantle)
เลขครุภัณฑ์ 58-11-150000-215-00170-0007
พร้อมใช้งาน ห้องปฏิบัติการเคมี 4(73-626) new
ฤทัยทิพ อโนมุณี
เตาให้ความร้อนแบบหลุม (Heating Mantle )
เลขครุภัณฑ์ 58-11-150000-215-00170-0009
พร้อมใช้งาน ห้องปฏิบัติการเคมี 4(73-626) new
ฤทัยทิพ อโนมุณี
เตาหลุมให้ความร้อน 500 ml (Heating mantle)
เลขครุภัณฑ์ 58-11-150000-215-00170-0001
พร้อมใช้งาน ห้องปฏิบัติการเคมี 3 (73-625) new
ฤทัยทิพ อโนมุณี
เตาหลุมให้ความร้อน 500 ml (Heating mantle)
เลขครุภัณฑ์ 58-11-150000-215-00170-0002
พร้อมใช้งาน ห้องปฏิบัติการเคมี 4(73-626) new
ฤทัยทิพ อโนมุณี
เตาหลุมให้ความร้อน 500 ml (Heating mantle)
เลขครุภัณฑ์ 58-11-150000-215-00170-0003
พร้อมใช้งาน ห้องปฏิบัติการเคมี 3 (73-625) new
ฤทัยทิพ อโนมุณี
เตาหลุมให้ความร้อน 250 ml (Heating mantle)
เลขครุภัณฑ์ 58-11-150000-215-00170-0008
พร้อมใช้งาน ห้องปฏิบัติการเคมี 4(73-626) new
ฤทัยทิพ อโนมุณี
เตาหลุมให้ความร้อน 500 ml (Heating mantle)
เลขครุภัณฑ์ 58-11-150000-215-00170-0010
พร้อมใช้งาน ห้องปฏิบัติการเคมี 3 (73-625) new
ฤทัยทิพ อโนมุณี
เตาหลุมให้ความร้อน 500 ml (Heating mantle)
เลขครุภัณฑ์ 61-21-150000-215-00170-0001
พร้อมใช้งาน ห้องปฏิบัติการเคมี 4(73-626) new
ฤทัยทิพ อโนมุณี
เตาหลุมให้ความร้อน 500 ml (Heating mantle)
เลขครุภัณฑ์ 61-21-150000-215-00170-0002
พร้อมใช้งาน ห้องปฏิบัติการเคมี 3 (73-625) new
ฤทัยทิพ อโนมุณี
เตาหลุมให้ความร้อน 500 ml (Heating mantle)
เลขครุภัณฑ์ 61-21-150000-215-00170-0003
พร้อมใช้งาน ห้องปฏิบัติการเคมี 4(73-626) new
ฤทัยทิพ อโนมุณี
เตาหลุมให้ความร้อน 500 ml (Heating mantle)
เลขครุภัณฑ์ 61-21-150000-215-00170-0004
พร้อมใช้งาน ห้องปฏิบัติการเคมี 4(73-626) new
ฤทัยทิพ อโนมุณี
เตาหลุมให้ความร้อน 250 ml (Heating mantle)
เลขครุภัณฑ์ 61-21-150000-215-00170-0006
พร้อมใช้งาน ห้องปฏิบัติการเคมี 3 (73-625) new
ฤทัยทิพ อโนมุณี
เครื่องปั่นแยกสาร พร้อมระบบทำความเย็น Centrifuge
เลขครุภัณฑ์ 60-41-150000-212-00645-0001
พร้อมใช้งาน ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพ 2 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพ
ปริญญา ทับเที่ยง
เครื่องอ่านปฏิกิริยาในถาดหลุม Microplate Reader
เลขครุภัณฑ์ 60-11-150000-212-0632-0001
พร้อมใช้งาน ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพ 2 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพ
ปริญญา ทับเที่ยง
เครื่องระเหยสูญญากาศ Rotary Evaporator
เลขครุภัณฑ์ 60-41-150000-212-00397-0001
พร้อมใช้งาน ห้องวิจัย 1 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพ
ปริญญา ทับเที่ยง
เครื่องวัดการดูดกลืนแสง (UV-Visible Spectrophotome
เลขครุภัณฑ์ 60-41-150000-212-00677-0001
พร้อมใช้งาน ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพ 2 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพ
ปริญญา ทับเที่ยง
อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิ Water Bath
เลขครุภัณฑ์ 33-11-150000-212-00293-0001
พร้อมใช้งาน ห้องวิจัย 4 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพ
ปริญญา ทับเที่ยง
หม้อนึ่งความดันไอ Autoclave
เลขครุภัณฑ์ 60-41-150000-212-00597-0001
พร้อมใช้งาน ห้องวิจัย 4 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพ
ปริญญา ทับเที่ยง
หม้อนึ่งความดันไอ Autoclave
เลขครุภัณฑ์ 52-11-150000-212-00368-0003
พร้อมใช้งาน ห้องปฏิบัติการชีววิทยา 6 ชั้น 4 อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์
สุไวดา สัสดี
เครื่องชั่ง 3 ตำแหน่ง Analytical Balance 0.001g
เลขครุภัณฑ์ 62-21-150000-212-00371-0001
พร้อมใช้งาน ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพ 1 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพ
ปริญญา ทับเที่ยง
เครื่องชั่ง 4 ตำแหน่ง Analytical Balance 0.0001g
เลขครุภัณฑ์ 61-21-150000-214-00080-0001
พร้อมใช้งาน ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพ 1 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพ
ปริญญา ทับเที่ยง
เครื่องชั่ง 2 ตำแหน่ง Balance 0.01g
เลขครุภัณฑ์ 63-21-150000-212-00591-0001
พร้อมใช้งาน ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพ 1 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพ
ปริญญา ทับเที่ยง
ตู้อบลมร้อน Hot air oven
เลขครุภัณฑ์ 60-41-150000-212-00269-0001
พร้อมใช้งาน ห้องวิจัย 4 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพ
ปริญญา ทับเที่ยง
เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่าง (pH Meter)
เลขครุภัณฑ์ 61-21-150000-212-00337-0002
พร้อมใช้งาน ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพ 1 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพ
ปริญญา ทับเที่ยง
อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิพร้อมเครื่องเขย่า Water Bath
เลขครุภัณฑ์ 64-11-150000-212-00293-0001
พร้อมใช้งาน ห้องเทคนิควิเคราะห์ 1 อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปริญญา ทับเที่ยง
เครื่องวิเคราะห์ปริมาณสารพันธุกรรม
เลขครุภัณฑ์ 60-41-150000-212-00672-0001
พร้อมใช้งาน ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพ 2 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพ
ปริญญา ทับเที่ยง
เครื่องตรวจวิเคราะห์สารชีวภาพ Biochemistry Analyze
เลขครุภัณฑ์ 64-11-150000-212-00752-0001
พร้อมใช้งาน ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวกระบวนการ อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปริญญา ทับเที่ยง
เครื่องหาปริมาณน้ำอิสระ Water Activity Meter
เลขครุภัณฑ์ 64-11-150000-212-00755-0001
พร้อมใช้งาน ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวกระบวนการ อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปริญญา ทับเที่ยง
เครื่องทำแห้งแบบเยือกแข็ง Laboratory freeze dryer
เลขครุภัณฑ์ 64-11-150000-212-00754-0001
พร้อมใช้งาน ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวกระบวนการ อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปริญญา ทับเที่ยง
เครื่องกวนผสมแบบอัลตราโซนิค Ultrasonic sonicator
เลขครุภัณฑ์ 64-11-150000-215-00220-0001
พร้อมใช้งาน ห้องเทคนิควิเคราะห์ 2 อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปริญญา ทับเที่ยง
เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม PCR
เลขครุภัณฑ์ 60-41-150000-212-00668-0001
พร้อมใช้งาน ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพ 2 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพ
ปริญญา ทับเที่ยง
เครื่องแยกสารพันธุกรรมและโปรตีน Minigel Electropho
เลขครุภัณฑ์ 60-41-150000-212-00669-0001
พร้อมใช้งาน ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพ 2 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพ
ปริญญา ทับเที่ยง
เครื่องถ่ายและวิเคราะห์ภาพเจล Gel Doccumentation
เลขครุภัณฑ์ 60-41-150000-212-00671-0001
พร้อมใช้งาน ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพ 2 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพ
ปริญญา ทับเที่ยง
ชุดหมักตัวอย่างชีวภาพ Industry Standard Bioreactor
เลขครุภัณฑ์ 64-11-150000-212-00751-0001
พร้อมใช้งาน ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวกระบวนการ อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปริญญา ทับเที่ยง
เครื่องวัดความขุ่น Turbidity Meter
เลขครุภัณฑ์ 64-11-150000-212-00748-0001
พร้อมใช้งาน ห้องเทคนิควิเคราะห์ 2 อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปริญญา ทับเที่ยง
เครื่องวัดความขุ่น Turbidity Meter
เลขครุภัณฑ์ 64-11-150000-212-00748-0002
พร้อมใช้งาน ห้องเทคนิควิเคราะห์ 2 อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปริญญา ทับเที่ยง
ตู้บ่มแบบเขย่า Refrigerated Shaking Incubator
เลขครุภัณฑ์ 64-11-150000-212-00593-0001
พร้อมใช้งาน ห้องเทคนิควิเคราะห์ 1 อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปริญญา ทับเที่ยง
เครื่องเขย่า Orbital Shaker
เลขครุภัณฑ์ 52-11-150000-212-00350-0001
พร้อมใช้งาน ห้องวิจัย 4 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพ
ปริญญา ทับเที่ยง
เครื่องเขย่า Orbital Shaker
เลขครุภัณฑ์ 51-11-150000-212-00350-0001
พร้อมใช้งาน ห้องวิจัย 4 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพ
ปริญญา ทับเที่ยง
ตู้บ่มคาร์บอนไดออกไซด์ CO2 Incubators
เลขครุภัณฑ์ 60-41-150000-212-00682-0001
พร้อมใช้งาน ห้องวิจัย 3 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพ
ปริญญา ทับเที่ยง
ชุดทำน้ำบริสุทธิ์คุณภาพสูง
เลขครุภัณฑ์ 64-11-150000-212-00747-0001
พร้อมใช้งาน ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวกระบวนการ อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปริญญา ทับเที่ยง
เครื่องวัดพื้นที่ผิวและความพรุนของอนุภาค
เลขครุภัณฑ์ 64-11-150000-212-00767-0001
พร้อมใช้งาน ห้องวิจัยทางฟิสิกส์
สุภาพ วุฒิพันธุ์
เตาแผาอุณหภูมิสูงแบบท่อ ((Tube Furnace)
เลขครุภัณฑ์ 64-11-150000-212-00767-0001**
พร้อมใช้งาน ห้องวิจัยทางฟิสิกส์
สุภาพ วุฒิพันธุ์
ชุดทดลองโมเมนต์ ความเฉื่อย ยี่ห้อ Pasco รุ่น ME-89
เลขครุภัณฑ์ 61-11-150000-212-00555-0001
พร้อมใช้งาน ห้องปฏิบัติการกลศาสตร์ 1
สุภาพ วุฒิพันธุ์
ชุดทดลองโมเมนต์ ความเฉื่อย ยี่ห้อ Pasco รุ่น ME-89
เลขครุภัณฑ์ 61-11-150000-212-00555-0002
พร้อมใช้งาน ห้องปฏิบัติการกลศาสตร์ 1
สุภาพ วุฒิพันธุ์
ชุดทดลองโมเมนต์ ความเฉื่อย ยี่ห้อ Pasco รุ่น ME-89
เลขครุภัณฑ์ 61-11-150000-212-00555-0003
พร้อมใช้งาน ห้องปฏิบัติการกลศาสตร์ 1
สุภาพ วุฒิพันธุ์
ชุดทดลองโมเมนต์ ความเฉื่อย ยี่ห้อ Pasco รุ่น ME-89
เลขครุภัณฑ์ 61-11-150000-212-00555-0004
พร้อมใช้งาน ห้องปฏิบัติการกลศาสตร์ 1
สุภาพ วุฒิพันธุ์
ชุดทดลองโมเมนต์ ความเฉื่อย ยี่ห้อ Pasco รุ่น ME-89
เลขครุภัณฑ์ 61-11-150000-212-00555-0005
พร้อมใช้งาน ห้องปฏิบัติการกลศาสตร์ 1
สุภาพ วุฒิพันธุ์
ชุดทดลองสมดุลของแรง ยี่ห้อ 3B Scientific
เลขครุภัณฑ์ 61-11-150000-212-00711-0001
พร้อมใช้งาน ห้องปฏิบัติการกลศาสตร์ 1
สุภาพ วุฒิพันธุ์
ชุดทดลองสมดุลของแรง ยี่ห้อ 3B Scientific
เลขครุภัณฑ์ 61-11-150000-212-00711-0002
พร้อมใช้งาน ห้องปฏิบัติการกลศาสตร์ 1
สุภาพ วุฒิพันธุ์
ชุดทดลองสมดุลของแรง ยี่ห้อ 3B Scientific
เลขครุภัณฑ์ 61-11-150000-212-00711-0003
พร้อมใช้งาน ห้องปฏิบัติการกลศาสตร์ 1
สุภาพ วุฒิพันธุ์
ชุดทดลองสมดุลของแรง ยี่ห้อ 3B Scientific
เลขครุภัณฑ์ 61-11-150000-212-00711-0004
พร้อมใช้งาน ห้องปฏิบัติการกลศาสตร์ 1
สุภาพ วุฒิพันธุ์
ชุดทดลองสมดุลของแรง ยี่ห้อ 3B Scientific
เลขครุภัณฑ์ 61-11-150000-212-00711-0005
พร้อมใช้งาน ห้องปฏิบัติการกลศาสตร์ 1
สุภาพ วุฒิพันธุ์
ชุดทดลองการชนกันของวัตถุ และกฎข้อที่ 2 ของนิวตัน
เลขครุภัณฑ์ 61-11-150000-212-00712-0001
พร้อมใช้งาน ห้องปฏิบัติการกลศาสตร์ 1
สุภาพ วุฒิพันธุ์
ชุดทดลองการชนกันของวัตถุ และกฎข้อที่ 2 ของนิวตัน
เลขครุภัณฑ์ 61-11-150000-212-00712-0002
พร้อมใช้งาน ห้องปฏิบัติการกลศาสตร์ 1
สุภาพ วุฒิพันธุ์
ชุดทดลองการชนกันของวัตถุ และกฎข้อที่ 2 ของนิวตัน
เลขครุภัณฑ์ 61-11-150000-212-00712-0003
พร้อมใช้งาน ห้องปฏิบัติการกลศาสตร์ 1
สุภาพ วุฒิพันธุ์
ชุดทดลองการชนกันของวัตถุ และกฎข้อที่ 2 ของนิวตัน
เลขครุภัณฑ์ 61-11-150000-212-00712-0004
พร้อมใช้งาน ห้องปฏิบัติการกลศาสตร์ 1
สุภาพ วุฒิพันธุ์
ชุดทดลองการชนกันของวัตถุ และกฎข้อที่ 2 ของนิวตัน
เลขครุภัณฑ์ 61-11-150000-212-00712-0005
พร้อมใช้งาน ห้องปฏิบัติการกลศาสตร์ 1
สุภาพ วุฒิพันธุ์
ชุดทดลองเพ็นดูลัม แบบลูกตุ้มนาฬิกาอย่างง่าย ยี่ห้อ
เลขครุภัณฑ์ 61-11-150000-212-00715-0001
พร้อมใช้งาน ห้องปฏิบัติการกลศาสตร์ 1
สุภาพ วุฒิพันธุ์
ชุดทดลองเพ็นดูลัม แบบลูกตุ้มนาฬิกาอย่างง่าย ยี่ห้อ
เลขครุภัณฑ์ 61-11-150000-212-00715-0002
พร้อมใช้งาน ห้องปฏิบัติการกลศาสตร์ 1
สุภาพ วุฒิพันธุ์
ชุดทดลองเพ็นดูลัม แบบลูกตุ้มนาฬิกาอย่างง่าย ยี่ห้อ
เลขครุภัณฑ์ 61-11-150000-212-00715-0003
พร้อมใช้งาน ห้องปฏิบัติการกลศาสตร์ 1
สุภาพ วุฒิพันธุ์
ชุดทดลองเพ็นดูลัม แบบลูกตุ้มนาฬิกาอย่างง่าย ยี่ห้อ
เลขครุภัณฑ์ 61-11-150000-212-00715-0004
พร้อมใช้งาน ห้องปฏิบัติการกลศาสตร์ 1
สุภาพ วุฒิพันธุ์
ชุดทดลองเพ็นดูลัม แบบลูกตุ้มนาฬิกาอย่างง่าย ยี่ห้อ
เลขครุภัณฑ์ 61-11-150000-212-00715-0005
พร้อมใช้งาน ห้องปฏิบัติการกลศาสตร์ 1
สุภาพ วุฒิพันธุ์
เครื่องวัดความโค้งของวัตถุ (Spherometer) ยี่ห้อ ph
เลขครุภัณฑ์ 61-11-150000-212-00716-0001
พร้อมใช้งาน ห้องปฏิบัติการกลศาสตร์ 1
สุภาพ วุฒิพันธุ์
เครื่องวัดความโค้งของวัตถุ (Spherometer) ยี่ห้อ ph
เลขครุภัณฑ์ 61-11-150000-212-00716-0002
พร้อมใช้งาน ห้องปฏิบัติการกลศาสตร์ 1
สุภาพ วุฒิพันธุ์
เครื่องวัดความโค้งของวัตถุ (Spherometer) ยี่ห้อ ph
เลขครุภัณฑ์ 61-11-150000-212-00716-0003
พร้อมใช้งาน ห้องปฏิบัติการกลศาสตร์ 1
สุภาพ วุฒิพันธุ์
เครื่องวัดความโค้งของวัตถุ (Spherometer) ยี่ห้อ ph
เลขครุภัณฑ์ 61-11-150000-212-00716-0004
พร้อมใช้งาน ห้องปฏิบัติการกลศาสตร์ 1
สุภาพ วุฒิพันธุ์
เครื่องวัดความโค้งของวัตถุ (Spherometer) ยี่ห้อ ph
เลขครุภัณฑ์ 61-11-150000-212-00716-0005
พร้อมใช้งาน ห้องปฏิบัติการกลศาสตร์ 1
สุภาพ วุฒิพันธุ์
ชุดทดลองกฎของฮุค ยี่ห้อ phywe รุ่น p2130101
เลขครุภัณฑ์ 61-11-150000-212-00717-0001
พร้อมใช้งาน ห้องปฏิบัติการกลศาสตร์ 1
สุภาพ วุฒิพันธุ์
ชุดทดลองกฎของฮุค ยี่ห้อ phywe รุ่น p2130101
เลขครุภัณฑ์ 61-11-150000-212-00717-0002
พร้อมใช้งาน ห้องปฏิบัติการกลศาสตร์ 1
สุภาพ วุฒิพันธุ์
ชุดทดลองกฎของฮุค ยี่ห้อ phywe รุ่น p2130101
เลขครุภัณฑ์ 61-11-150000-212-00717-0003
พร้อมใช้งาน ห้องปฏิบัติการกลศาสตร์ 1
สุภาพ วุฒิพันธุ์
ชุดทดลองกฎของฮุค ยี่ห้อ phywe รุ่น p2130101
เลขครุภัณฑ์ 61-11-150000-212-00717-0004
พร้อมใช้งาน ห้องปฏิบัติการกลศาสตร์ 1
สุภาพ วุฒิพันธุ์
ชุดทดลองกฎของฮุค ยี่ห้อ phywe รุ่น p2130101
เลขครุภัณฑ์ 61-11-150000-212-00717-0005
พร้อมใช้งาน ห้องปฏิบัติการกลศาสตร์ 1
สุภาพ วุฒิพันธุ์
ชุดทดลองการเคลื่อนที่แบบโปรเจคไทล์ ยี่ห้อ Pasco รุ
เลขครุภัณฑ์ 61-11-150000-212-00718-0001
พร้อมใช้งาน ห้องปฏิบัติการกลศาสตร์ 1
สุภาพ วุฒิพันธุ์
ชุดทดลองการเคลื่อนที่แบบโปรเจคไทล์ ยี่ห้อ Pasco รุ
เลขครุภัณฑ์ 61-11-150000-212-00718-0002
พร้อมใช้งาน ห้องปฏิบัติการกลศาสตร์ 1
สุภาพ วุฒิพันธุ์
ชุดทดลองการเคลื่อนที่แบบโปรเจคไทล์ ยี่ห้อ Pasco รุ
เลขครุภัณฑ์ 61-11-150000-212-00718-0003
พร้อมใช้งาน ห้องปฏิบัติการกลศาสตร์ 1
สุภาพ วุฒิพันธุ์
ชุดทดลองการเคลื่อนที่แบบโปรเจคไทล์ ยี่ห้อ Pasco รุ
เลขครุภัณฑ์ 61-11-150000-212-00718-0004
พร้อมใช้งาน ห้องปฏิบัติการกลศาสตร์ 1
สุภาพ วุฒิพันธุ์
ชุดทดลองการเคลื่อนที่แบบโปรเจคไทล์ ยี่ห้อ Pasco รุ
เลขครุภัณฑ์ 61-11-150000-212-00718-0005
พร้อมใช้งาน ห้องปฏิบัติการกลศาสตร์ 1
สุภาพ วุฒิพันธุ์
ชุดกล้องถ่ายรูปตรวจวัดรังสีความร้อน
เลขครุภัณฑ์ 59-11-150000-212-00616-0001
พร้อมใช้งาน ห้องวิจัยทางฟิสิกส์
สุภาพ วุฒิพันธุ์
เตาเผาอุณหภูมิสูง ยี่ห้อ Carbolite รุ่น RHF
เลขครุภัณฑ์ 58-11-150000-212-00594-0001
พร้อมใช้งาน ห้องวิจัยทางฟิสิกส์
สุภาพ วุฒิพันธุ์
ชุดทดลอง Inverse square
เลขครุภัณฑ์ 64-11-150000-214-00160-0001
พร้อมใช้งาน ห้องปฏิบัิการฟิสิกส์นิวเคลียร์
สุภาพ วุฒิพันธุ์
ชุดทดลองกฎของเลนส์และหลักการของทัศนูปกรณ์
เลขครุภัณฑ์ 64-11-150000-214-00160-0002
พร้อมใช้งาน ห้องวิจัยทางฟิสิกส์
สุภาพ วุฒิพันธุ์
ชุดทดลองกฎของเลนส์และหลักการของทัศนูปกรณ์
เลขครุภัณฑ์ 64-11-150000-214-00160-0003
พร้อมใช้งาน ห้องวิจัยทางฟิสิกส์
สุภาพ วุฒิพันธุ์
ชุดทดลองกฎของเลนส์และหลักการของทัศนูปกรณ์
เลขครุภัณฑ์ 64-11-150000-212-00792-0001
พร้อมใช้งาน ห้องวิจัยทางฟิสิกส์
สุภาพ วุฒิพันธุ์
ชุดทดลองการแทรกสอดแบบไมเคิลสันบนรางทดลอง
เลขครุภัณฑ์ 64-11-150000-212-00792-0002
พร้อมใช้งาน ห้องวิจัยทางฟิสิกส์
สุภาพ วุฒิพันธุ์
หัววัดสนามแม่เหล็ก แนวแกน
เลขครุภัณฑ์ 64-11-150000-212-00793-0001
พร้อมใช้งาน ห้องวิจัยทางฟิสิกส์
สุภาพ วุฒิพันธุ์
หัววัดสนามแม่เหล็ก แนวแกน
เลขครุภัณฑ์ 64-11-150000-212-00794-0002
พร้อมใช้งาน ห้องวิจัยทางฟิสิกส์
สุภาพ วุฒิพันธุ์
หัววัดสนามแม่เหล็ก แนวแกน
เลขครุภัณฑ์ 64-11-150000-212-00794-0003
พร้อมใช้งาน ห้องวิจัยทางฟิสิกส์
สุภาพ วุฒิพันธุ์
หัววัดสนามแม่เหล็ก แนวฉาก
เลขครุภัณฑ์ 64-11-150000-212-00794-0004
พร้อมใช้งาน ห้องวิจัยทางฟิสิกส์
สุภาพ วุฒิพันธุ์
หัววัดสนามแม่เหล็ก แนวฉาก
เลขครุภัณฑ์ 64-11-150000-212-00794-0005
พร้อมใช้งาน ห้องวิจัยทางฟิสิกส์
สุภาพ วุฒิพันธุ์
หัววัดสนามแม่เหล็ก แนวฉาก
เลขครุภัณฑ์ 64-11-150000-212-00794-0006
พร้อมใช้งาน ห้องวิจัยทางฟิสิกส์
สุภาพ วุฒิพันธุ์
เครื่องวัดสนามแม่เหล็ก (Tesla meter)
เลขครุภัณฑ์ 64-11-150000-212-00793-0001
พร้อมใช้งาน ห้องปฏิบัติการแม่เหล็กไฟฟ้า
สุภาพ วุฒิพันธุ์
เครื่องวัดสนามแม่เหล็ก (Tesla meter)
เลขครุภัณฑ์ 64-11-150000-212-00793-0002
พร้อมใช้งาน ห้องปฏิบัติการแม่เหล็กไฟฟ้า
สุภาพ วุฒิพันธุ์
เครื่องวัดสนามแม่เหล็ก (Tesla meter)
เลขครุภัณฑ์ 64-11-150000-212-00793-0003
พร้อมใช้งาน ห้องปฏิบัติการแม่เหล็กไฟฟ้า
สุภาพ วุฒิพันธุ์
ชุดทดลองศึกษาคุณสมบัติของคลื่นไมโครเวฟ
เลขครุภัณฑ์ 64-11-150000-212-00795-0001
พร้อมใช้งาน ห้องวิจัยทางฟิสิกส์
สุภาพ วุฒิพันธุ์
ชุดทดลองนิวเคลียร์พื้นฐาน
เลขครุภัณฑ์ 64-11-150000-212-00796-0001
พร้อมใช้งาน ห้องปฏิบัิการฟิสิกส์นิวเคลียร์
สุภาพ วุฒิพันธุ์
ชุดทดลองนิวเคลียร์พื้นฐาน
เลขครุภัณฑ์ 64-11-150000-212-00796-0002
พร้อมใช้งาน ห้องปฏิบัิการฟิสิกส์นิวเคลียร์
สุภาพ วุฒิพันธุ์
เครื่องชั่งไม่น้อยกว่า 220 กรัม อ่านค่าละเอียดไม่น
เลขครุภัณฑ์ 64-11-150000-201-00222-0001
พร้อมใช้งาน ห้องวิจัยทางฟิสิกส์
สุภาพ วุฒิพันธุ์
เครื่องวัด pH
เลขครุภัณฑ์ 64-11-150000-212-00797-0001
พร้อมใช้งาน ห้องวิจัยทางฟิสิกส์
สุภาพ วุฒิพันธุ์
เครื่องวัด pH
เลขครุภัณฑ์ 64-11-150000-212-00797-0002
พร้อมใช้งาน ห้องวิจัยทางฟิสิกส์
สุภาพ วุฒิพันธุ์
เครื่องวัดแรง
เลขครุภัณฑ์ 64-11-150000-212-00798-0001
พร้อมใช้งาน ห้องวิจัยทางฟิสิกส์
สุภาพ วุฒิพันธุ์
เครื่องวัดแรง
เลขครุภัณฑ์ 64-11-150000-212-00798-0002
พร้อมใช้งาน ห้องวิจัยทางฟิสิกส์
สุภาพ วุฒิพันธุ์
ชุดทดลองและวิจัยทางด้านแสงใกล้ช่วงความยาวคลื่นแสง
เลขครุภัณฑ์ 64-11-150000-212-00799-0001
พร้อมใช้งาน ห้องวิจัยทางฟิสิกส์
สุภาพ วุฒิพันธุ์
หัววัดรังสีแบบ NaI (Tl) SCINTILLATION WELL DETECTO
เลขครุภัณฑ์ 64-11-150000-212-00800-0001
พร้อมใช้งาน ห้องปฏิบัิการฟิสิกส์นิวเคลียร์
สุภาพ วุฒิพันธุ์
เครื่องวัดรังสีส่วนบุคคลแบบพกพา
เลขครุภัณฑ์ 64-11-150000-212-00323-0001
พร้อมใช้งาน ห้องวิจัยทางฟิสิกส์
สุภาพ วุฒิพันธุ์
เครื่องวัดรังสีส่วนบุคคลแบบพกพา
เลขครุภัณฑ์ 64-11-150000-212-00323-0002
พร้อมใช้งาน ห้องวิจัยทางฟิสิกส์
สุภาพ วุฒิพันธุ์
เครื่องวัดรังสีส่วนบุคคลแบบพกพา
เลขครุภัณฑ์ 64-11-150000-212-00323-0003
พร้อมใช้งาน ห้องวิจัยทางฟิสิกส์
สุภาพ วุฒิพันธุ์
เครื่องวัดรังสีส่วนบุคคลแบบพกพา
เลขครุภัณฑ์ 64-11-150000-212-00323-0004
พร้อมใช้งาน ห้องวิจัยทางฟิสิกส์
สุภาพ วุฒิพันธุ์
เครื่องขัดชิ้นงานโลหะแบบ 2 จาน
เลขครุภัณฑ์ 64-11-150000-209-00026-0001
พร้อมใช้งาน ห้องวิจัยทางฟิสิกส์
สุภาพร ขุนทอง
เครื่องตัดโลหะวิทยา
เลขครุภัณฑ์ 64-11-150000-207-00023-0001
พร้อมใช้งาน ห้องวิจัยทางฟิสิกส์
สุภาพ วุฒิพันธุ์
มิเตอร์แบบ Electrician’s Multimeter with Non-Conta
เลขครุภัณฑ์ 64-11-150000-203-00043-0001
พร้อมใช้งาน ห้องวิจัยทางฟิสิกส์
สุภาพ วุฒิพันธุ์
มิเตอร์แบบ Electrician’s Multimeter with Non-Conta
เลขครุภัณฑ์ 64-11-150000-203-00043-0002
พร้อมใช้งาน ห้องวิจัยทางฟิสิกส์
สุภาพ วุฒิพันธุ์
มิเตอร์แบบ Electrician’s Multimeter with Non-Conta
เลขครุภัณฑ์ 64-11-150000-203-00043-0003
พร้อมใช้งาน ห้องวิจัยทางฟิสิกส์
สุภาพ วุฒิพันธุ์
มัลติมิเตอร์แบบ FVF True-rms Industrial Logging Mu
เลขครุภัณฑ์ 64-11-150000-203-00043-0004
พร้อมใช้งาน ห้องวิจัยทางฟิสิกส์
สุภาพ วุฒิพันธุ์
ไมโครโฟนเพื่อการวัดสัญญาณเสียง(สำหรับใช้ในการวัด s
เลขครุภัณฑ์ 64-11-150000-203-00444-0001
พร้อมใช้งาน ห้องวิจัยทางฟิสิกส์
สุภาพ วุฒิพันธุ์
ไมโครโฟนเพื่อการวัดสัญญาณเสียง(สำหรับใช้ในการวัด s
เลขครุภัณฑ์ 64-11-150000-203-00444-0002
พร้อมใช้งาน ห้องวิจัยทางฟิสิกส์
สุภาพ วุฒิพันธุ์
เครื่องวัดแสงยูวี UVA/UVB
เลขครุภัณฑ์ 64-11-150000-212-00343-0001
พร้อมใช้งาน ห้องวิจัยทางฟิสิกส์
สุภาพ วุฒิพันธุ์
เครื่องวัดแสงยูวี UVA/UVB
เลขครุภัณฑ์ 64-11-150000-212-00343-0002
พร้อมใช้งาน ห้องวิจัยทางฟิสิกส์
สุภาพ วุฒิพันธุ์
เครื่องวัดแสงยูวี UVC
เลขครุภัณฑ์ 64-11-150000-212-00343-0003
พร้อมใช้งาน ห้องวิจัยทางฟิสิกส์
สุภาพ วุฒิพันธุ์
เครื่องวัดแสงยูวี UVC
เลขครุภัณฑ์ 64-11-150000-212-00343-0004
พร้อมใช้งาน ห้องวิจัยทางฟิสิกส์
สุภาพ วุฒิพันธุ์
เครื่องวัดความเร็วรอบมอเตอร์ Tachometer
เลขครุภัณฑ์ 64-11-150000-212-00803-0001 ถึ
พร้อมใช้งาน ห้องวิจัยทางฟิสิกส์
สุภาพ วุฒิพันธุ์
เครื่องวัดความเร็วรอบมอเตอร์ Tachometer
เลขครุภัณฑ์ 64-11-150000-212-00803-0002
พร้อมใช้งาน ห้องวิจัยทางฟิสิกส์
สุภาพ วุฒิพันธุ์
เครื่องวัดความชื้นไม้ (Moisture Meter)
เลขครุภัณฑ์ 64-11-150000-215-00221-0001
พร้อมใช้งาน ห้องวิจัยทางฟิสิกส์
สุภาพ วุฒิพันธุ์
เครื่องวัดความชื้นไม้ (Moisture Meter)
เลขครุภัณฑ์ 64-11-150000-215-00221-0002
พร้อมใช้งาน ห้องวิจัยทางฟิสิกส์
สุภาพ วุฒิพันธุ์
เครื่องวัดความสั่นสะเทือน (Vibration Meter)
เลขครุภัณฑ์ 64-11-150000-212-00511-0001
พร้อมใช้งาน ห้องวิจัยทางฟิสิกส์
สุภาพ วุฒิพันธุ์
เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟาเรด FLUKE VT04A
เลขครุภัณฑ์ 64-11-150000-212-00342-0001
พร้อมใช้งาน ห้องวิจัยทางฟิสิกส์
สุภาพ วุฒิพันธุ์
เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟาเรด FLUKE VT04A
เลขครุภัณฑ์ 64-11-150000-212-00342-0002
พร้อมใช้งาน ห้องวิจัยทางฟิสิกส์
สุภาพ วุฒิพันธุ์
เครื่องวัดพีเอช ชนิดพกพาแบบกันน้ำ
เลขครุภัณฑ์ ุ64-150000-212-337-0001
พร้อมใช้งาน ห้องพักเจ้าหน้าที่ ชั้น 4 อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์
สุไวดา สัสดี
เครื่องวัดพีเอช ชนิดพกพาแบบกันน้ำ
เลขครุภัณฑ์ ุ64-150000-212-337-0002
พร้อมใช้งาน ห้องพักเจ้าหน้าที่ ชั้น 4 อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์
สุไวดา สัสดี
เครื่องวัดพีเอช ชนิดพกพา
เลขครุภัณฑ์ ุ64-150000-212-337-0003
พร้อมใช้งาน ห้องพักเจ้าหน้าที่ ชั้น 4 อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์
สุไวดา สัสดี
เครื่องวัดพีเอช ชนิดพกพา
เลขครุภัณฑ์ ุ64-150000-212-337-0004
พร้อมใช้งาน ห้องพักเจ้าหน้าที่ ชั้น 4 อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์
สุไวดา สัสดี
เครื่องวัดพีเอช ชนิดพกพา
เลขครุภัณฑ์ ุ64-150000-212-337-0005
พร้อมใช้งาน ห้องเครื่องมือ 1 ชั้น 4 อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์
สุไวดา สัสดี
เครื่องวัดพีเอช ชนิดพกพา
เลขครุภัณฑ์ ุ64-150000-212-337-0006
พร้อมใช้งาน ห้องพักเจ้าหน้าที่ ชั้น 4 อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์
สุไวดา สัสดี
เครื่องวัดพีเอช ชนิดพกพา
เลขครุภัณฑ์ ุ64-150000-212-337-0007
พร้อมใช้งาน ห้องพักเจ้าหน้าที่ ชั้น 4 อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์
สุไวดา สัสดี
เครื่องไฮโดรมิเตอร์ดิน
เลขครุภัณฑ์ ุ64-150000-212-00756-0001
พร้อมใช้งาน ห้องพักเจ้าหน้าที่ ชั้น 4 อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์
สุไวดา สัสดี
เครื่องไฮโดรมิเตอร์ดิน
เลขครุภัณฑ์ ุ64-150000-212-00756-0002
พร้อมใช้งาน ห้องพักเจ้าหน้าที่ ชั้น 4 อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์
สุไวดา สัสดี
เครื่องกรองน้ำดีไอโอไนซ์
เลขครุภัณฑ์ 54-11-150000-212-00437-0004
พร้อมใช้งาน ห้องเครื่องมือ 1 ชั้น 4 อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์
สุไวดา สัสดี
กล้องจุลทรรศน์ ชนิด stereo
เลขครุภัณฑ์ 57-11-150000-212-00562-0001
พร้อมใช้งาน ห้องปฏิบัติการชีววิทยา 5
สุไวดา สัสดี
กล้องจุลทรรศน์ ชนิด stereo
เลขครุภัณฑ์ 57-11-150000-212-00562-0002
พร้อมใช้งาน ห้องปฏิบัติการชีววิทยา 5
สุไวดา สัสดี
กล้องจุลทรรศน์ ชนิด stereo
เลขครุภัณฑ์ 57-11-150000-212-00562-0003
พร้อมใช้งาน ห้องปฏิบัติการชีววิทยา 5
สุไวดา สัสดี
กล้องจุลทรรศน์ ชนิด stereo
เลขครุภัณฑ์ 57-11-150000-212-00562-0004
พร้อมใช้งาน ห้องปฏิบัติการชีววิทยา 5
สุไวดา สัสดี
กล้องจุลทรรศน์ ชนิด stereo
เลขครุภัณฑ์ 57-11-150000-212-00562-0005
พร้อมใช้งาน ห้องปฏิบัติการชีววิทยา 5
สุไวดา สัสดี
กล้องจุลทรรศน์ ชนิด stereo
เลขครุภัณฑ์ 57-11-150000-212-00562-0006
พร้อมใช้งาน ห้องปฏิบัติการชีววิทยา 5
สุไวดา สัสดี
กล้องจุลทรรศน์ ชนิด stereo
เลขครุภัณฑ์ 57-11-150000-212-00562-0007
พร้อมใช้งาน ห้องปฏิบัติการชีววิทยา 5
สุไวดา สัสดี
กล้องจุลทรรศน์ ชนิด stereo
เลขครุภัณฑ์ 57-11-150000-212-00562-0008
พร้อมใช้งาน ห้องปฏิบัติการชีววิทยา 5
สุไวดา สัสดี
เครื่องย่อยไนโตรเจน
เลขครุภัณฑ์ 52-11-150000-212-00418-0002
พร้อมใช้งาน ห้องเครื่องมือ 1 ชั้น 4 อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์
สุไวดา สัสดี
เครื่องวัดความขุ่นในน้ำ สารละลาย
เลขครุภัณฑ์ 59-21-150000-212-00515-0001
พร้อมใช้งาน ห้องพักเจ้าหน้าที่ ชั้น 4 อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์
สุไวดา สัสดี
เครื่องวัดปริมาณออกซิเจนในน้ำ
เลขครุภัณฑ์ 60-21-150000-212-00341-0001
พร้อมใช้งาน ห้องเครื่องมือ 3 ชั้น 4 อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์
สุไวดา สัสดี
เครื่องเขย่าสารละลาย (ORBITAL SHAKER)
เลขครุภัณฑ์ 58-11-150000-212-00593-0001
พร้อมใช้งาน ห้องเครื่องมือ 3 ชั้น 4 อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์
สุไวดา สัสดี
เครื่องเขย่าสารละลาย (ORBITAL SHAKER)
เลขครุภัณฑ์ 58-11-150000-212-00593-0002
พร้อมใช้งาน ห้องเครื่องมือ 4 ชั้น 4 อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์
สุไวดา สัสดี
กล้องจุลทรรศน์
เลขครุภัณฑ์ 64-11-150000-212-00346-0001
พร้อมใช้งาน ห้อง 10-202 อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สุไวดา สัสดี
กล้องจุลทรรศน์
เลขครุภัณฑ์ 64-11-150000-212-00346-0002
พร้อมใช้งาน ห้อง 10-202 อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สุไวดา สัสดี
กล้องจุลทรรศน์
เลขครุภัณฑ์ 64-11-150000-212-00346-0003
พร้อมใช้งาน ห้อง 10-202 อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สุไวดา สัสดี
กล้องจุลทรรศน์
เลขครุภัณฑ์ 64-11-150000-212-00346-0004
พร้อมใช้งาน ห้อง 10-202 อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สุไวดา สัสดี
กล้องจุลทรรศน์
เลขครุภัณฑ์ 64-11-150000-212-00346-0005
พร้อมใช้งาน ห้อง 10-202 อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สุไวดา สัสดี
กล้องจุลทรรศน์
เลขครุภัณฑ์ 58-11-150000-212-00337-0006
พร้อมใช้งาน ห้อง 10-202 อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สุไวดา สัสดี
กล้องจุลทรรศน์
เลขครุภัณฑ์ 58-11-150000-212-00337-0007
พร้อมใช้งาน ห้อง 10-202 อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สุไวดา สัสดี
กล้องจุลทรรศน์
เลขครุภัณฑ์ 58-11-150000-212-00337-0008
พร้อมใช้งาน ห้อง 10-202 อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สุไวดา สัสดี
กล้องจุลทรรศน์
เลขครุภัณฑ์ 58-11-150000-212-00337-0009
พร้อมใช้งาน ห้อง 10-202 อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สุไวดา สัสดี
กล้องจุลทรรศน์
เลขครุภัณฑ์ 58-11-150000-212-00337-00010
พร้อมใช้งาน ห้อง 10-202 อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สุไวดา สัสดี
กล้องจุลทรรศน์
เลขครุภัณฑ์ 58-11-150000-212-00337-00011
พร้อมใช้งาน ห้อง 10-202 อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สุไวดา สัสดี
กล้องจุลทรรศน์
เลขครุภัณฑ์ 58-11-150000-212-00337-00012
พร้อมใช้งาน ห้อง 10-202 อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สุไวดา สัสดี
กล้องจุลทรรศน์
เลขครุภัณฑ์ 58-11-150000-212-00337-00012
พร้อมใช้งาน ห้อง 10-202 อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สุไวดา สัสดี
กล้องจุลทรรศน์
เลขครุภัณฑ์ 58-11-150000-212-00337-00013
พร้อมใช้งาน ห้อง 10-202 อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สุไวดา สัสดี
กล้องจุลทรรศน์
เลขครุภัณฑ์ 58-11-150000-212-00337-00014
พร้อมใช้งาน ห้อง 10-202 อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Benoit Carette
กล้องจุลทรรศน์
เลขครุภัณฑ์ 58-11-150000-212-00337-00015
พร้อมใช้งาน ห้อง 10-202 อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Benoit Carette
กล้องจุลทรรศน์
เลขครุภัณฑ์ 58-11-150000-212-00337-00016
พร้อมใช้งาน ห้อง 10-204 อาคารคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
สุไวดา สัสดี
กล้องจุลทรรศน์
เลขครุภัณฑ์ 58-11-150000-212-00337-00017
พร้อมใช้งาน ห้อง 10-204 อาคารคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
สุไวดา สัสดี
กล้องจุลทรรศน์
เลขครุภัณฑ์ 58-11-150000-212-00337-00018
พร้อมใช้งาน ห้อง 10-204 อาคารคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
สุไวดา สัสดี
กล้องจุลทรรศน์
เลขครุภัณฑ์ 58-11-150000-212-00337-00019
พร้อมใช้งาน ห้อง 10-204 อาคารคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
สุไวดา สัสดี
กล้องจุลทรรศน์
เลขครุภัณฑ์ 58-11-150000-212-00337-00020
พร้อมใช้งาน ห้อง 10-204 อาคารคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
สุไวดา สัสดี
กล้องจุลทรรศน์
เลขครุภัณฑ์ 58-11-150000-212-00337-00021
พร้อมใช้งาน ห้อง 10-204 อาคารคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
สุไวดา สัสดี
กล้องจุลทรรศน์
เลขครุภัณฑ์ 58-11-150000-212-00337-00022
พร้อมใช้งาน ห้อง 10-204 อาคารคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
สุไวดา สัสดี
กล้องจุลทรรศน์
เลขครุภัณฑ์ 58-11-150000-212-00337-00023
พร้อมใช้งาน ห้อง 10-204 อาคารคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
สุไวดา สัสดี
กล้องจุลทรรศน์
เลขครุภัณฑ์ 58-11-150000-212-00337-00024
พร้อมใช้งาน ห้อง 10-204 อาคารคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
สุไวดา สัสดี
กล้องจุลทรรศน์
เลขครุภัณฑ์ 58-11-150000-212-00337-00026
พร้อมใช้งาน ห้อง 10-204 อาคารคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
สุไวดา สัสดี
กล้องจุลทรรศน์
เลขครุภัณฑ์ 58-11-150000-212-00337-00027
พร้อมใช้งาน ห้อง 10-204 อาคารคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
สุไวดา สัสดี
กล้องจุลทรรศน์
เลขครุภัณฑ์ 58-11-150000-212-00337-00028
พร้อมใช้งาน ห้อง 10-204 อาคารคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
สุไวดา สัสดี
กล้องจุลทรรศน์
เลขครุภัณฑ์ 58-11-150000-212-00337-00029
พร้อมใช้งาน ห้อง 10-204 อาคารคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
สุไวดา สัสดี
กล้องจุลทรรศน์
เลขครุภัณฑ์ 58-11-150000-212-00337-00030
พร้อมใช้งาน ห้อง 10-204 อาคารคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
สุไวดา สัสดี
อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิ Water Bath
เลขครุภัณฑ์ 33-11-150000-212-00293-0001
พร้อมใช้งาน ห้องปฏิบัติการชีววิทยา 3 ชั้น 4 อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์
สุไวดา สัสดี
เครื่องวัดการดูดกลืนแสง (UV-Vis spectrophotometer)
เลขครุภัณฑ์ 59-11-150000-212-00612-0001
พร้อมใช้งาน ห้องเครื่องมือ 4 new
ฤทัยทิพ อโนมุณี
อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิพร้อมเครื่องเขย่า (Water Bath
เลขครุภัณฑ์ 64-11-150000-212-00293-0003
พร้อมใช้งาน ห้องปฏิบัติการเคมี 2(73-619) new
หาสันต์ สาเหล็ม
เครื่องชั่งทศนิยม 3 ตำแหน่ง (Balance 0.01 g)
เลขครุภัณฑ์ 64-11-150000-212-00758-0002
พร้อมใช้งาน ห้องปฏิบัติการเคมี 1 (73-617) new
Benoit Carette
เครื่องชั่งทศนิยม 3 ตำแหน่ง (Balance 0.01 g) ยี่ห้
เลขครุภัณฑ์ 64-11-150000-212-00758-0003
พร้อมใช้งาน ห้องปฏิบัติการเคมี 2(73-619) new
Benoit Carette
เครื่องชั่งทศนิยม 3 ตำแหน่ง (Balance 0.01 g)
เลขครุภัณฑ์ 64-11-150000-212-00758-0005
พร้อมใช้งาน ห้องเครื่องมือ 4 new
Benoit Carette
เครื่องหาจุดหลอมเหลว (Melting Point)
เลขครุภัณฑ์ 64-11-150000-212-00755-0002
พร้อมใช้งาน ห้องปฏิบัติการเคมี 6(73-628) new
Benoit Carette
เครื่องนิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์ สเปคโตรสโคปี (N
เลขครุภัณฑ์ 64-11-150000-212-00563-0001
พร้อมใช้งาน ห้องเครื่องมือ 6 new
Benoit Carette
เครื่องปั่นสารละลาย (Centrifuge)
เลขครุภัณฑ์ 64-11-150000-212-00430-0001
พร้อมใช้งาน ห้องเครื่องมือ 3 new
ฤทัยทิพ อโนมุณี
เครื่องปั่นสารละลาย (Centrifuge)
เลขครุภัณฑ์ 64-11-150000-212-00430-0002
พร้อมใช้งาน ห้องเครื่องมือ 3 new
ฤทัยทิพ อโนมุณี
เครื่องแก๊สสเปคโตรโฟโตมิเตอร์ (GC)
เลขครุภัณฑ์ 64-11-150000-212-00563-0002
พร้อมใช้งาน ห้องเครื่องมือ 1 (73-615) new
Benoit Carette
เครื่องกรองน้ำ (water pure system)
เลขครุภัณฑ์ 64-11-150000-212-00613-0002
พร้อมใช้งาน ห้องเครื่องมือ 5 (73-624) new
ฤทัยทิพ อโนมุณี
เตาหลุมให้ความร้อน 250 ml (Heating mantle)
เลขครุภัณฑ์ 64-11-150000-215-00132-0001
พร้อมใช้งาน ห้องปฏิบัติการเคมี 1 (73-617) new
หาสันต์ สาเหล็ม
เตาหลุมให้ความร้อน 250 ml (Heating mantle)
เลขครุภัณฑ์ 64-11-150000-215-00132-0002
พร้อมใช้งาน ห้องปฏิบัติการเคมี 1 (73-617) new
หาสันต์ สาเหล็ม
เตาหลุมให้ความร้อน 250 ml (Heating mantle)
เลขครุภัณฑ์ 64-11-150000-215-00132-0003
พร้อมใช้งาน ห้องปฏิบัติการเคมี 1 (73-617) new
หาสันต์ สาเหล็ม
เตาหลุมให้ความร้อน 250 ml (Heating mantle)
เลขครุภัณฑ์ 64-11-150000-215-00132-0004
พร้อมใช้งาน ห้องปฏิบัติการเคมี 1 (73-617) new
หาสันต์ สาเหล็ม
เครื่องวัดการดูดกลืนแสง (UV-Vis spectrophotometer)
เลขครุภัณฑ์ 64-11-150000-212-00280-0001
พร้อมใช้งาน ห้องเครื่องมือ 2 new
Benoit Carette
เตาให้ความร้อนแบบหลุม (Heating Mantle )
เลขครุภัณฑ์ 64-11-150000-215-00132-0005
พร้อมใช้งาน ห้องปฏิบัติการเคมี 1 (73-617) new
หาสันต์ สาเหล็ม
เตาให้ความร้อนแบบหลุม (Heating Mantle )
เลขครุภัณฑ์ 64-11-150000-215-00132-0006
พร้อมใช้งาน ห้องปฏิบัติการเคมี 1 (73-617) new
หาสันต์ สาเหล็ม
เตาหลุมให้ความร้อน 250 ml (Heating mantle)
เลขครุภัณฑ์ 64-11-150000-215-00132-0007
พร้อมใช้งาน ห้องปฏิบัติการเคมี 1 (73-617) new
หาสันต์ สาเหล็ม
เตาหลุมให้ความร้อน 250 ml (Heating mantle)
เลขครุภัณฑ์ 64-11-150000-215-00132-0008
พร้อมใช้งาน ห้องปฏิบัติการเคมี 1 (73-617) new
หาสันต์ สาเหล็ม
เตาหลุมให้ความร้อน 250 ml (Heating mantle)
เลขครุภัณฑ์ 64-11-150000-215-00132-0009
พร้อมใช้งาน ห้องปฏิบัติการเคมี 1 (73-617) new
หาสันต์ สาเหล็ม
เตาหลุมให้ความร้อน 250 ml (Heating mantle)
เลขครุภัณฑ์ 64-11-150000-215-00132-0010
พร้อมใช้งาน ห้องปฏิบัติการเคมี 1 (73-617) new
หาสันต์ สาเหล็ม
เตาหลุมให้ความร้อน 250 ml (Heating mantle)
เลขครุภัณฑ์ 64-11-150000-215-00132-0011
พร้อมใช้งาน ห้องปฏิบัติการเคมี 1 (73-617) new
หาสันต์ สาเหล็ม
เตาหลุมให้ความร้อน 250 ml (Heating mantle)
เลขครุภัณฑ์ 64-11-150000-215-00132-0012
พร้อมใช้งาน ห้องปฏิบัติการเคมี 1 (73-617) new
หาสันต์ สาเหล็ม
เตาหลุมให้ความร้อน 250 ml (Heating mantle)
เลขครุภัณฑ์ 64-11-150000-215-00132-0013
พร้อมใช้งาน ห้องปฏิบัติการเคมี 1 (73-617) new
หาสันต์ สาเหล็ม
เตาหลุมให้ความร้อน 250 ml (Heating mantle)
เลขครุภัณฑ์ 64-11-150000-215-00132-0014
พร้อมใช้งาน ห้องปฏิบัติการเคมี 1 (73-617) new
หาสันต์ สาเหล็ม
เตาหลุมให้ความร้อน 250 ml (Heating mantle)
เลขครุภัณฑ์ 64-11-150000-215-00132-0015
พร้อมใช้งาน ห้องปฏิบัติการเคมี 1 (73-617) new
หาสันต์ สาเหล็ม
เตาหลุมให้ความร้อน 250 ml (Heating mantle)
เลขครุภัณฑ์ 64-11-150000-215-00132-0016
พร้อมใช้งาน ห้องปฏิบัติการเคมี 2(73-619) new
หาสันต์ สาเหล็ม
เครื่องกวนสารละลายแบบให้ความร้อน (Hotplate Stirrer
เลขครุภัณฑ์ 64-11-150000-215-00220-0002
พร้อมใช้งาน ห้องปฏิบัติการเคมี 1 (73-617) new
หาสันต์ สาเหล็ม
เครื่องกวนสารละลายแบบให้ความร้อน (Hotplate Stirrer
เลขครุภัณฑ์ 64-11-150000-215-00220-0003
พร้อมใช้งาน ห้องปฏิบัติการเคมี 1 (73-617) new
หาสันต์ สาเหล็ม
เครื่องกวนสารละลายแบบให้ความร้อน (Hotplate Stirrer
เลขครุภัณฑ์ 64-11-150000-215-00220-0004
พร้อมใช้งาน ห้องปฏิบัติการเคมี 1 (73-617) new
หาสันต์ สาเหล็ม
เครื่องกวนสารละลายแบบให้ความร้อน (Hotplate Stirrer
เลขครุภัณฑ์ 64-11-150000-215-00220-0005
พร้อมใช้งาน ห้องปฏิบัติการเคมี 1 (73-617) new
หาสันต์ สาเหล็ม
เครื่องกวนสารละลายแบบให้ความร้อน (Hotplate Stirrer
เลขครุภัณฑ์ 64-11-150000-215-00220-0006
พร้อมใช้งาน ห้องปฏิบัติการเคมี 1 (73-617) new
หาสันต์ สาเหล็ม
เครื่องวิเคราะห์ทางเคมีไฟฟ้า
เลขครุภัณฑ์ 64-11-150000-212-00759-0001
พร้อมใช้งาน ห้องเครื่องมือ 2 new
หาสันต์ สาเหล็ม
เครื่องกวนสารละลายแบบให้ความร้อน (Hotplate Stirrer
เลขครุภัณฑ์ 64-11-150000-215-00220-0007
พร้อมใช้งาน ห้องปฏิบัติการเคมี 1 (73-617) new
หาสันต์ สาเหล็ม
เครื่องกวนสารละลายแบบให้ความร้อน (Hotplate Stirrer
เลขครุภัณฑ์ 64-11-150000-215-00220-0008
พร้อมใช้งาน ห้องปฏิบัติการเคมี 1 (73-617) new
หาสันต์ สาเหล็ม
เครื่องกวนสารละลายแบบให้ความร้อน (Hotplate Stirrer
เลขครุภัณฑ์ 64-11-150000-215-00220-0009
พร้อมใช้งาน ห้องปฏิบัติการเคมี 1 (73-617) new
หาสันต์ สาเหล็ม
เครื่องกวนสารละลายแบบให้ความร้อน (Hotplate Stirrer
เลขครุภัณฑ์ 64-11-150000-215-00220-0010
พร้อมใช้งาน ห้องปฏิบัติการเคมี 1 (73-617) new
หาสันต์ สาเหล็ม
เครื่องกวนสารละลายแบบให้ความร้อน (Hotplate Stirrer
เลขครุภัณฑ์ 64-11-150000-215-00220-0011
พร้อมใช้งาน ห้องปฏิบัติการเคมี 1 (73-617) new
หาสันต์ สาเหล็ม
เครื่องกวนสารละลายแบบให้ความร้อน (Hotplate Stirrer
เลขครุภัณฑ์ 64-11-150000-215-00220-0012
พร้อมใช้งาน ห้องปฏิบัติการเคมี 1 (73-617) new
หาสันต์ สาเหล็ม
เครื่องกวนสารละลายแบบให้ความร้อน (Hotplate Stirrer
เลขครุภัณฑ์ 64-11-150000-215-00220-0013
พร้อมใช้งาน ห้องปฏิบัติการเคมี 1 (73-617) new
หาสันต์ สาเหล็ม
เครื่องกวนสารละลายแบบให้ความร้อน (Hotplate Stirrer
เลขครุภัณฑ์ 64-11-150000-215-00220-0014
พร้อมใช้งาน ห้องปฏิบัติการเคมี 1 (73-617) new
หาสันต์ สาเหล็ม
เครื่องกวนสารละลายแบบให้ความร้อน (Hotplate Stirrer
เลขครุภัณฑ์ 64-11-150000-215-00220-0015
พร้อมใช้งาน ห้องปฏิบัติการเคมี 1 (73-617) new
หาสันต์ สาเหล็ม
เครื่องกวนสารละลายแบบให้ความร้อน (Hotplate Stirrer
เลขครุภัณฑ์ 64-11-150000-215-00220-0016
พร้อมใช้งาน ห้องปฏิบัติการเคมี 2(73-619) new
หาสันต์ สาเหล็ม
เครื่องกวนสารละลายแบบให้ความร้อน (Hotplate Stirrer
เลขครุภัณฑ์ 64-11-150000-215-00220-0017
พร้อมใช้งาน ห้องปฏิบัติการเคมี 2(73-619) new
หาสันต์ สาเหล็ม
ตู้บ่ม BOD (BOD Incubator)
เลขครุภัณฑ์ 64-11-150000-212-00642-0001
พร้อมใช้งาน ห้องเครื่องมือ 5 (73-624) new
ฤทัยทิพ อโนมุณี
เครื่องกวนสารละลายแบบให้ความร้อน (Hotplate Stirrer
เลขครุภัณฑ์ 64-11-150000-215-00220-0018
พร้อมใช้งาน ห้องปฏิบัติการเคมี 2(73-619) new
หาสันต์ สาเหล็ม
เครื่องกวนสารละลายแบบให้ความร้อน (Hotplate Stirrer
เลขครุภัณฑ์ 64-11-150000-215-00220-0019
พร้อมใช้งาน ห้องปฏิบัติการเคมี 2(73-619) new
หาสันต์ สาเหล็ม
เครื่องกวนสารละลายแบบให้ความร้อน (Hotplate Stirrer
เลขครุภัณฑ์ 64-11-150000-215-00220-0020
พร้อมใช้งาน ห้องปฏิบัติการเคมี 2(73-619) new
หาสันต์ สาเหล็ม
เครื่องกวนสารละลายแบบให้ความร้อน (Hotplate Stirrer
เลขครุภัณฑ์ 64-11-150000-215-00220-0021
พร้อมใช้งาน ห้องปฏิบัติการเคมี 2(73-619) new
หาสันต์ สาเหล็ม
เครื่องกวนสารละลายแบบให้ความร้อน (Hotplate Stirrer
เลขครุภัณฑ์ 64-11-150000-215-00220-0022
พร้อมใช้งาน ห้องปฏิบัติการเคมี 2(73-619) new
หาสันต์ สาเหล็ม
เครื่องกวนสารละลายแบบให้ความร้อน (Hotplate Stirrer
เลขครุภัณฑ์ 64-11-150000-215-00220-0023
พร้อมใช้งาน ห้องปฏิบัติการเคมี 2(73-619) new
หาสันต์ สาเหล็ม
เครื่องกวนสารละลายแบบให้ความร้อน (Hotplate Stirrer
เลขครุภัณฑ์ 64-11-150000-215-00220-0024
พร้อมใช้งาน ห้องปฏิบัติการเคมี 2(73-619) new
หาสันต์ สาเหล็ม
เครื่องกวนสารละลายแบบให้ความร้อน (Hotplate Stirrer
เลขครุภัณฑ์ 64-11-150000-215-00220-0025
พร้อมใช้งาน ห้องปฏิบัติการเคมี 2(73-619) new
หาสันต์ สาเหล็ม
เครื่องกวนสารละลายแบบให้ความร้อน (Hotplate Stirrer
เลขครุภัณฑ์ 64-11-150000-215-00220-0035
พร้อมใช้งาน ห้องปฏิบัติการเคมี 3 (73-625) new
ฤทัยทิพ อโนมุณี
เครื่องกวนสารละลายแบบให้ความร้อน (Hotplate Stirrer
เลขครุภัณฑ์ 64-11-150000-215-00220-0026
พร้อมใช้งาน ห้องปฏิบัติการเคมี 2(73-619) new
หาสันต์ สาเหล็ม
เครื่องกวนสารละลายแบบให้ความร้อน (Hotplate Stirrer
เลขครุภัณฑ์ 64-11-150000-215-00220-0034
พร้อมใช้งาน ห้องปฏิบัติการเคมี 3 (73-625) new
ฤทัยทิพ อโนมุณี
เครื่องกวนสารละลายแบบให้ความร้อน (Hotplate Stirrer
เลขครุภัณฑ์ 64-11-150000-215-00220-0027
พร้อมใช้งาน ห้องปฏิบัติการเคมี 2(73-619) new
หาสันต์ สาเหล็ม
เครื่องกวนสารละลายแบบให้ความร้อน (Hotplate Stirrer
เลขครุภัณฑ์ 64-11-150000-215-00220-0033
พร้อมใช้งาน ห้องปฏิบัติการเคมี 3 (73-625) new
ฤทัยทิพ อโนมุณี
เครื่องกวนสารละลายแบบให้ความร้อน (Hotplate Stirrer
เลขครุภัณฑ์ 64-11-150000-215-00220-0032
พร้อมใช้งาน ห้องปฏิบัติการเคมี 3 (73-625) new
ฤทัยทิพ อโนมุณี
เครื่องกวนสารละลายแบบให้ความร้อน (Hotplate Stirrer
เลขครุภัณฑ์ 64-11-150000-215-00220-0028
พร้อมใช้งาน ห้องปฏิบัติการเคมี 2(73-619) new
หาสันต์ สาเหล็ม
เครื่องกวนสารละลายแบบให้ความร้อน (Hotplate Stirrer
เลขครุภัณฑ์ 64-11-150000-215-00220-0029
พร้อมใช้งาน ห้องปฏิบัติการเคมี 2(73-619) new
หาสันต์ สาเหล็ม
เครื่องกวนสารละลายแบบให้ความร้อน (Hotplate Stirrer
เลขครุภัณฑ์ 64-11-150000-215-00220-0030
พร้อมใช้งาน ห้องปฏิบัติการเคมี 2(73-619) new
หาสันต์ สาเหล็ม
เครื่องกวนสารละลายแบบให้ความร้อน (Hotplate Stirrer
เลขครุภัณฑ์ 64-11-150000-215-00220-0031
พร้อมใช้งาน ห้องเครื่องมือ 5 (73-624) new
หาสันต์ สาเหล็ม
เครื่องวัดความขุ่น (Turbidity Meter)
เลขครุภัณฑ์ 64-11-150000-212-00748-0004
พร้อมใช้งาน 2022-03-11 ห้องเครื่องมือ 4 new
หาสันต์ สาเหล็ม
ตู้บ่มเชื้อ (Incubator)
เลขครุภัณฑ์ 64-11-150000-212-00738-0001
พร้อมใช้งาน ห้องเครื่องมือ 3 new
ฤทัยทิพ อโนมุณี
เครื่องเก็บตัวอย่างน้ำ (Water Sampler)
เลขครุภัณฑ์ 64-11-150000-212-00348-0001
พร้อมใช้งาน ห้องเครื่องมือ 3 new
ฤทัยทิพ อโนมุณี
เครื่องวิเคราะห์ทางเคมีไฟฟ้า
เลขครุภัณฑ์ 64-11-150000-212-00759-0002
พร้อมใช้งาน ห้องวิจัย 1 new
หาสันต์ สาเหล็ม
เครื่องกวนสารละลายแบบให้ความร้อน (Hotplate Stirrer
เลขครุภัณฑ์ 64-11-150000-215-00220-0050
พร้อมใช้งาน ห้องปฏิบัติการเคมี 4(73-626) new
ฤทัยทิพ อโนมุณี
เครื่องกวนสารละลายแบบให้ความร้อน (Hotplate Stirrer
เลขครุภัณฑ์ 64-11-150000-215-00220-0051
พร้อมใช้งาน ห้องปฏิบัติการเคมี 4(73-626) new
ฤทัยทิพ อโนมุณี
เครื่องกวนสารละลายแบบให้ความร้อน (Hotplate Stirrer
เลขครุภัณฑ์ 64-11-150000-215-00220-0052
พร้อมใช้งาน ห้องปฏิบัติการเคมี 5(73-627) new
ฤทัยทิพ อโนมุณี
เครื่องกวนสารละลายแบบให้ความร้อน (Hotplate Stirrer
เลขครุภัณฑ์ 64-11-150000-215-00220-0053
พร้อมใช้งาน ห้องปฏิบัติการเคมี 5(73-627) new
ฤทัยทิพ อโนมุณี
เครื่องกวนสารละลายแบบให้ความร้อน (Hotplate Stirrer
เลขครุภัณฑ์ 64-11-150000-215-00220-0054
พร้อมใช้งาน ห้องปฏิบัติการเคมี 5(73-627) new
ฤทัยทิพ อโนมุณี
เครื่องกวนสารละลายแบบให้ความร้อน (Hotplate Stirrer
เลขครุภัณฑ์ 64-11-150000-215-00220-0055
พร้อมใช้งาน ห้องปฏิบัติการเคมี 5(73-627) new
ฤทัยทิพ อโนมุณี
เครื่องกวนสารละลายแบบให้ความร้อน (Hotplate Stirrer
เลขครุภัณฑ์ 64-11-150000-215-00220-0056
พร้อมใช้งาน ห้องปฏิบัติการเคมี 5(73-627) new
ฤทัยทิพ อโนมุณี
เครื่องกวนสารละลายแบบให้ความร้อน (Hotplate Stirrer
เลขครุภัณฑ์ 64-11-150000-215-00220-0057
พร้อมใช้งาน ห้องปฏิบัติการเคมี 5(73-627) new
ฤทัยทิพ อโนมุณี
เครื่องกวนสารละลายแบบให้ความร้อน (Hotplate Stirrer
เลขครุภัณฑ์ 64-11-150000-215-00220-0058
พร้อมใช้งาน ห้องปฏิบัติการเคมี 5(73-627) new
ฤทัยทิพ อโนมุณี
เครื่องกวนสารละลายแบบให้ความร้อน (Hotplate Stirrer
เลขครุภัณฑ์ 64-11-150000-215-00220-0059
พร้อมใช้งาน ห้องปฏิบัติการเคมี 5(73-627) new
ฤทัยทิพ อโนมุณี
เครื่องกวนสารละลายแบบให้ความร้อน (Hotplate Stirrer
เลขครุภัณฑ์ 64-11-150000-215-00220-0060
พร้อมใช้งาน ห้องปฏิบัติการเคมี 5(73-627) new
ฤทัยทิพ อโนมุณี
เครื่องกวนสารละลายแบบให้ความร้อน (Hotplate Stirrer
เลขครุภัณฑ์ 64-11-150000-215-00220-0061
พร้อมใช้งาน ห้องปฏิบัติการเคมี 5(73-627) new
ฤทัยทิพ อโนมุณี
เครื่องกวนสารละลายแบบให้ความร้อน (Hotplate Stirrer
เลขครุภัณฑ์ 64-11-150000-215-00220-0062
พร้อมใช้งาน ห้องปฏิบัติการเคมี 6(73-628) new
Benoit Carette
เครื่องกวนสารละลายแบบให้ความร้อน (Hotplate Stirrer
เลขครุภัณฑ์ 64-11-150000-215-00220-0063
พร้อมใช้งาน ห้องปฏิบัติการเคมี 6(73-628) new
Benoit Carette
เครื่องกวนสารละลายแบบให้ความร้อน (Hotplate Stirrer
เลขครุภัณฑ์ 64-11-150000-215-00220-0064
พร้อมใช้งาน ห้องปฏิบัติการเคมี 6(73-628) new
Benoit Carette
เครื่องกวนสารละลายแบบให้ความร้อน (Hotplate Stirrer
เลขครุภัณฑ์ 64-11-150000-215-00220-0065
พร้อมใช้งาน ห้องปฏิบัติการเคมี 6(73-628) new
Benoit Carette
เครื่องกวนสารละลายแบบให้ความร้อน (Hotplate Stirrer
เลขครุภัณฑ์ 64-11-150000-215-00220-0066
พร้อมใช้งาน ห้องปฏิบัติการเคมี 6(73-628) new
Benoit Carette
เครื่องวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง(pH meter)
เลขครุภัณฑ์ 64-11-150000-212-00155-0003
พร้อมใช้งาน 2022-03-11 ห้องปฏิบัติการเคมี 5(73-627) new
ฤทัยทิพ อโนมุณี
เครื่องวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง(pH meter)
เลขครุภัณฑ์ 64-11-150000-212-00155-0004
พร้อมใช้งาน ห้องปฏิบัติการเคมี 5(73-627) new
ฤทัยทิพ อโนมุณี
เครื่องวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง(pH meter)
เลขครุภัณฑ์ 64-11-150000-212-00155-0005
พร้อมใช้งาน ห้องปฏิบัติการเคมี 5(73-627) new
ฤทัยทิพ อโนมุณี
เครื่องวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง(pH meter)
เลขครุภัณฑ์ 64-11-150000-212-00155-0006
พร้อมใช้งาน ห้องปฏิบัติการเคมี 5(73-627) new
ฤทัยทิพ อโนมุณี
เครื่องวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง(pH meter)
เลขครุภัณฑ์ 64-11-150000-212-00155-0007
พร้อมใช้งาน ห้องปฏิบัติการเคมี 5(73-627) new
ฤทัยทิพ อโนมุณี
เครื่องวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง(pH meter)
เลขครุภัณฑ์ 64-11-150000-212-00155-0008
พร้อมใช้งาน ห้องปฏิบัติการเคมี 5(73-627) new
ฤทัยทิพ อโนมุณี
เครื่องวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง(pH meter)
เลขครุภัณฑ์ 64-11-150000-212-00155-0009
พร้อมใช้งาน ห้องปฏิบัติการเคมี 5(73-627) new
ฤทัยทิพ อโนมุณี
เครื่องวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง(pH meter)
เลขครุภัณฑ์ 64-11-150000-212-00155-0010
พร้อมใช้งาน ห้องปฏิบัติการเคมี 5(73-627) new
ฤทัยทิพ อโนมุณี
เครื่องวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH Meter)
เลขครุภัณฑ์ 64-11-150000-212-00155-0011
พร้อมใช้งาน ห้องปฏิบัติการเคมี 5(73-627) new
ฤทัยทิพ อโนมุณี
เครื่องวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง(pH meter)
เลขครุภัณฑ์ 64-11-150000-212-00155-0012
พร้อมใช้งาน ห้องปฏิบัติการเคมี 3 (73-625) new
ฤทัยทิพ อโนมุณี
เครื่องวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง(pH meter)
เลขครุภัณฑ์ 64-11-150000-212-00155-0013
พร้อมใช้งาน ห้องปฏิบัติการเคมี 3 (73-625) new
ฤทัยทิพ อโนมุณี
เครื่องวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง(pH meter)
เลขครุภัณฑ์ 64-11-150000-212-00155-0014
พร้อมใช้งาน ห้องปฏิบัติการเคมี 4(73-626) new
ฤทัยทิพ อโนมุณี
เครื่องวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง(pH meter)
เลขครุภัณฑ์ 64-11-150000-212-00155-0015
พร้อมใช้งาน ห้องปฏิบัติการเคมี 4(73-626) new
ฤทัยทิพ อโนมุณี
เครื่องวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH METER)
เลขครุภัณฑ์ 64-11-150000-212-00155-0016
พร้อมใช้งาน ห้องเครื่องมือ 2 new
Benoit Carette
เครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้า (Conductivity) ยี่ห้อ SI A
เลขครุภัณฑ์ 64-11-150000-203-00234-0011
พร้อมใช้งาน ห้องปฏิบัติการเคมี 3 (73-625) new
หาสันต์ สาเหล็ม
เครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้า (Conductivity) ยี่ห้อ SI A
เลขครุภัณฑ์ 64-11-150000-203-00234-0012
พร้อมใช้งาน ห้องปฏิบัติการเคมี 3 (73-625) new
หาสันต์ สาเหล็ม
เครื่องหมุนเหวี่ยง (centrifuge)
เลขครุภัณฑ์ 64-11-150000-212-00430-0003
พร้อมใช้งาน ห้องปฏิบัติการเคมี 3 (73-625) new
ฤทัยทิพ อโนมุณี
เครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้า (Conductivity) ยี่ห้อ SI A
เลขครุภัณฑ์ 64-11-150000-203-00234-0013
พร้อมใช้งาน 2022-03-11 ห้องปฏิบัติการเคมี 3 (73-625) new
หาสันต์ สาเหล็ม
เครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้า (Conductivity) ยี่ห้อ SI A
เลขครุภัณฑ์ 64-11-150000-203-00234-0014
พร้อมใช้งาน ห้องปฏิบัติการเคมี 3 (73-625) new
หาสันต์ สาเหล็ม
เครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้า (Conductivity)
เลขครุภัณฑ์ 64-11-150000-203-00234-0015
พร้อมใช้งาน ห้องเครื่องมือ 3 new
หาสันต์ สาเหล็ม
เครื่องกรองน้ำดีไอโอไนซ์ (Deionized water,DI)
เลขครุภัณฑ์ 64-11-150000-212-00613-0001
พร้อมใช้งาน ห้องเครื่องมือ 5 (73-624) new
ฤทัยทิพ อโนมุณี
อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิพร้อมเครื่องเขย่า (Water Bath
เลขครุภัณฑ์ 64-11-150000-212-00593-0004
พร้อมใช้งาน ห้องปฏิบัติการเคมี 1 (73-617) new
หาสันต์ สาเหล็ม
อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิพร้อมเครื่องเขย่า (Water Bath
เลขครุภัณฑ์ 64-11-150000-212-00593-0005
พร้อมใช้งาน ห้องปฏิบัติการเคมี 4(73-626) new
ฤทัยทิพ อโนมุณี
อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิพร้อมเครื่องเขย่า (Water Bath
เลขครุภัณฑ์ 64-11-150000-212-00593-0006
พร้อมใช้งาน ห้องปฏิบัติการเคมี 3 (73-625) new
ฤทัยทิพ อโนมุณี
อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิพร้อมเครื่องเขย่า (Water Bath
เลขครุภัณฑ์ 64-11-150000-212-00593-0007
พร้อมใช้งาน ห้องปฏิบัติการเคมี 5(73-627) new
ฤทัยทิพ อโนมุณี
เครื่องเขย่าควบคุมอุณหภูมิ
เลขครุภัณฑ์ 64-11-150000-215-00593-0008
พร้อมใช้งาน ห้องเครื่องมือ 3 new
ฤทัยทิพ อโนมุณี
เตาเผาความร้อนสูง ภายใต้บรรยากาศ N หรือAr
เลขครุภัณฑ์ 64-11-150000-212-00594-0007
พร้อมใช้งาน ห้องเครื่องมือ 3 new
หาสันต์ สาเหล็ม
เตาเผาความร้อนสูง (Furnace)
เลขครุภัณฑ์ 64-11-150000-212-00594-0008
พร้อมใช้งาน ห้องเครื่องมือ 3 new
หาสันต์ สาเหล็ม
เครื่องสกัดไขมันแบบอัตโนมัติ (Fat Analyzer)
เลขครุภัณฑ์ 64-11-150000-215-00720-0001
พร้อมใช้งาน ห้องเครื่องมือ 5 (73-624) new
หาสันต์ สาเหล็ม
เครื่องชั่งทศนิยม 4 ตำแหน่ง (Balance 0.0001 g)
เลขครุภัณฑ์ 64-11-150000-212-00727-0001
พร้อมใช้งาน ห้องเครื่องมือ 4 new
ฤทัยทิพ อโนมุณี
เครื่องชั่งทศนิยม 4 ตำแหน่ง (Balance 0.0001 g)
เลขครุภัณฑ์ 64-11-150000-212-00727-0002
พร้อมใช้งาน ห้องเครื่องมือ 4 new
ฤทัยทิพ อโนมุณี
เครื่องชั่งทศนิยม 4 ตำแหน่ง (Balance 0.0001 g)
เลขครุภัณฑ์ 64-11-150000-212-00727-0003
พร้อมใช้งาน ห้องเครื่องมือ 4 new
ฤทัยทิพ อโนมุณี
เครื่องชั่งทศนิยม 4 ตำแหน่ง (Balance 0.0001 g)
เลขครุภัณฑ์ 64-11-150000-212-00727-0004
พร้อมใช้งาน ห้องเตรียมสารเคมี (73-6 new)
หาสันต์ สาเหล็ม
เตาหลุมให้ความร้อน 250 mL (Heating mantle)
เลขครุภัณฑ์ 64-11-150000-215-00132-0017
พร้อมใช้งาน ห้องปฏิบัติการเคมี 2(73-619) new
หาสันต์ สาเหล็ม
เตาหลุมให้ความร้อน 250 ml (Heating mantle)
เลขครุภัณฑ์ 64-11-150000-215-00132-0018
พร้อมใช้งาน ห้องปฏิบัติการเคมี 2(73-619) new
หาสันต์ สาเหล็ม
เตาหลุมให้ความร้อน 250 ml (Heating mantle)
เลขครุภัณฑ์ 64-11-150000-215-00132-0019
พร้อมใช้งาน ห้องปฏิบัติการเคมี 2(73-619) new
หาสันต์ สาเหล็ม
เตาหลุมให้ความร้อน 250 ml (Heating mantle)
เลขครุภัณฑ์ 64-11-150000-215-00132-0042
พร้อมใช้งาน ห้องปฏิบัติการเคมี 6(73-628) new
หาสันต์ สาเหล็ม
เตาหลุมให้ความร้อน 250 ml (Heating mantle)
เลขครุภัณฑ์ 64-11-150000-215-00132-0043
พร้อมใช้งาน ห้องปฏิบัติการเคมี 6(73-628) new
Benoit Carette
เครื่องกวนสารละลายแบบให้ความร้อน (Hotplate Stirrer
เลขครุภัณฑ์ 64-21-150000-212-00596-0001
พร้อมใช้งาน ห้องปฏิบัติการเคมี 1 (73-617) new
หาสันต์ สาเหล็ม
เตาหลุมให้ความร้อน 250 ml (Heating mantle)
เลขครุภัณฑ์ 64-11-150000-215-00132-0044
พร้อมใช้งาน ห้องปฏิบัติการเคมี 6(73-628) new
Benoit Carette
เครื่องกวนสารละลายแบบให้ความร้อน (Hotplate Stirrer
เลขครุภัณฑ์ 64-21-150000-212-00596-0002
พร้อมใช้งาน ห้องปฏิบัติการเคมี 1 (73-617) new
หาสันต์ สาเหล็ม
เตาหลุมให้ความร้อน 250 ml (Heating mantle)
เลขครุภัณฑ์ 64-11-150000-215-00132-0045
พร้อมใช้งาน ห้องปฏิบัติการเคมี 6(73-628) new
Benoit Carette
เครื่องกวนสารละลายแบบให้ความร้อน (Hotplate Stirrer
เลขครุภัณฑ์ 64-21-150000-212-00596-0003
พร้อมใช้งาน ห้องปฏิบัติการเคมี 1 (73-617) new
หาสันต์ สาเหล็ม
เตาหลุมให้ความร้อน 250 ml (Heating mantle)
เลขครุภัณฑ์ 64-11-150000-215-00132-0046
พร้อมใช้งาน ห้องปฏิบัติการเคมี 6(73-628) new
Benoit Carette
เครื่องวัดความเป็นกรด - ด่าง แบบตั้งโต๊ะ (pH Met
เลขครุภัณฑ์ 64-11-150000-212-00155-0001
พร้อมใช้งาน ห้องปฏิบัติการเคมี 5(73-627) new
ฤทัยทิพ อโนมุณี
เครื่องกวนสารละลายแบบให้ความร้อน (Hotplate Stirrer
เลขครุภัณฑ์ 64-11-150000-215-00220-0036
พร้อมใช้งาน ห้องปฏิบัติการเคมี 3 (73-625) new
ฤทัยทิพ อโนมุณี
เครื่องกวนสารละลายแบบให้ความร้อน (Hotplate Stirrer
เลขครุภัณฑ์ 64-11-150000-215-00220-0037
พร้อมใช้งาน ห้องปฏิบัติการเคมี 3 (73-625) new
ฤทัยทิพ อโนมุณี
เครื่องวัดความเป็นกรด - ด่าง แบบตั้งโต๊ะ (pH Met
เลขครุภัณฑ์ 64-11-150000-212-00155-0002
พร้อมใช้งาน ห้องปฏิบัติการเคมี 5(73-627) new
ฤทัยทิพ อโนมุณี
เครื่องกวนสารละลายแบบให้ความร้อน (Hotplate Stirrer
เลขครุภัณฑ์ 64-11-150000-215-00220-0038
พร้อมใช้งาน ห้องปฏิบัติการเคมี 3 (73-625) new
ฤทัยทิพ อโนมุณี
เครื่องกวนสารละลายแบบให้ความร้อน (Hotplate Stirrer
เลขครุภัณฑ์ 64-11-150000-215-00220-0039
พร้อมใช้งาน ห้องปฏิบัติการเคมี 3 (73-625) new
ฤทัยทิพ อโนมุณี
เครื่องกวนสารละลายแบบให้ความร้อน (Hotplate Stirrer
เลขครุภัณฑ์ 64-11-150000-215-00220-0040
พร้อมใช้งาน ห้องปฏิบัติการเคมี 3 (73-625) new
ฤทัยทิพ อโนมุณี
เครื่องกวนสารละลายแบบให้ความร้อน (Hotplate Stirrer
เลขครุภัณฑ์ 64-11-150000-215-00220-0041
พร้อมใช้งาน ห้องปฏิบัติการเคมี 3 (73-625) new
ฤทัยทิพ อโนมุณี
เครื่องกวนสารละลายแบบให้ความร้อน (Hotplate Stirrer
เลขครุภัณฑ์ 64-11-150000-215-00220-0042
พร้อมใช้งาน ห้องปฏิบัติการเคมี 4(73-626) new
ฤทัยทิพ อโนมุณี
เครื่องกวนสารละลายแบบให้ความร้อน (Hotplate Stirrer
เลขครุภัณฑ์ 64-11-150000-215-00220-0043
พร้อมใช้งาน ห้องปฏิบัติการเคมี 4(73-626) new
ฤทัยทิพ อโนมุณี
เครื่องกวนสารละลายแบบให้ความร้อน (Hotplate Stirrer
เลขครุภัณฑ์ 64-11-150000-215-00220-0044
พร้อมใช้งาน ห้องปฏิบัติการเคมี 4(73-626) new
ฤทัยทิพ อโนมุณี
เครื่องกวนสารละลายแบบให้ความร้อน (Hotplate Stirrer
เลขครุภัณฑ์ 64-11-150000-215-00220-0045
พร้อมใช้งาน ห้องปฏิบัติการเคมี 4(73-626) new
ฤทัยทิพ อโนมุณี
เครื่องกวนสารละลายแบบให้ความร้อน (Hotplate Stirrer
เลขครุภัณฑ์ 64-11-150000-215-00220-0046
พร้อมใช้งาน ห้องปฏิบัติการเคมี 4(73-626) new
ฤทัยทิพ อโนมุณี
เครื่องกวนสารละลายแบบให้ความร้อน (Hotplate Stirrer
เลขครุภัณฑ์ 64-11-150000-215-00220-0047
พร้อมใช้งาน ห้องปฏิบัติการเคมี 4(73-626) new
ฤทัยทิพ อโนมุณี
เครื่องกวนสารละลายแบบให้ความร้อน (Hotplate Stirrer
เลขครุภัณฑ์ 64-11-150000-215-00220-0048
พร้อมใช้งาน ห้องปฏิบัติการเคมี 4(73-626) new
ฤทัยทิพ อโนมุณี
เครื่องกวนสารละลายแบบให้ความร้อน (Hotplate Stirrer
เลขครุภัณฑ์ 64-11-150000-215-00220-0049
พร้อมใช้งาน ห้องปฏิบัติการเคมี 4(73-626) new
ฤทัยทิพ อโนมุณี
เครื่องชั่งทศนิยม 3 ตำแหน่ง (Balance 0.001 g)
เลขครุภัณฑ์ 64-11-150000-212-00758-0001
พร้อมใช้งาน ห้องเครื่องมือ 2 new
Benoit Carette
เครื่องชั่งทศนิยม 3 ตำแหน่ง (Balance 0.001 g)
เลขครุภัณฑ์ 64-11-150000-212-00758-0004
พร้อมใช้งาน ห้องปฏิบัติการเคมี 4(73-626) new
Benoit Carette
เครื่องชั่งทศนิยม 3 ตำแหน่ง (Balance 0.001 g)
เลขครุภัณฑ์ 64-11-150000-212-00758-0005
พร้อมใช้งาน ห้องเครื่องมือ 4 new
Benoit Carette
อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิพร้อมเครื่องเขย่า (Water Bath
เลขครุภัณฑ์ 64-11-150000-212-00295-0002
พร้อมใช้งาน ห้องปฏิบัติการเคมี 6(73-628) new
ฤทัยทิพ อโนมุณี
เครื่องชั่งทศนิยม 3 ตำแหน่ง (Balance 0.001 g)
เลขครุภัณฑ์ 64-11-150000-212-00758-0006
พร้อมใช้งาน ห้องปฏิบัติการเคมี 4(73-626) new
Benoit Carette
เครื่องชั่งทศนิยม 3 ตำแหน่ง (Balance 0.001 g)
เลขครุภัณฑ์ 64-11-150000-212-00758-0007
พร้อมใช้งาน ห้องปฏิบัติการเคมี 6(73-628) new
Benoit Carette
เครื่องชั่งทศนิยม 3 ตำแหน่ง (Balance 0.001 g)
เลขครุภัณฑ์ 64-11-150000-212-00758-0008
พร้อมใช้งาน ห้องปฏิบัติการเคมี 5(73-627) new
Benoit Carette
เครื่องชั่งทศนิยม 3 ตำแหน่ง (Balance 0.001 g)
เลขครุภัณฑ์ 64-11-150000-212-00758-0009
พร้อมใช้งาน ห้องปฏิบัติการเคมี 5(73-627) new
Benoit Carette
เครื่องหาความชื้น (Moisture Analyzer)
เลขครุภัณฑ์ 64-11-150000-212-00600-0001
พร้อมใช้งาน ห้องเครื่องมือ 3 new
ฤทัยทิพ อโนมุณี
เครื่องระเหยสูญญากาศ (Rotary Evaporator)
เลขครุภัณฑ์ 64-11-150000-212-00608-0001
พร้อมใช้งาน ห้องเครื่องมือ 5 (73-624) new
หาสันต์ สาเหล็ม
เครื่องวิเคราะห์เยื่อใย (Fiber Analysis)
เลขครุภัณฑ์ 64-11-150000-212-00626-0001
พร้อมใช้งาน ห้องเครื่องมือ 5 (73-624) new
ฤทัยทิพ อโนมุณี
เตาหลุมให้ความร้อน 250 ml (Heating mantle)
เลขครุภัณฑ์ 64-11-150000-215-00132-0020
พร้อมใช้งาน ห้องปฏิบัติการเคมี 2(73-619) new
หาสันต์ สาเหล็ม
เตาหลุมให้ความร้อน 250 ml (Heating mantle)
เลขครุภัณฑ์ 64-11-150000-215-00132-0021
พร้อมใช้งาน ห้องปฏิบัติการเคมี 2(73-619) new
หาสันต์ สาเหล็ม
เตาหลุมให้ความร้อน 250 ml (Heating mantle)
เลขครุภัณฑ์ 64-11-150000-215-00132-0022
พร้อมใช้งาน ห้องปฏิบัติการเคมี 2(73-619) new
หาสันต์ สาเหล็ม
เตาหลุมให้ความร้อน 250 ml (Heating mantle)
เลขครุภัณฑ์ 64-11-150000-215-00132-0023
พร้อมใช้งาน ห้องปฏิบัติการเคมี 2(73-619) new
หาสันต์ สาเหล็ม
เตาหลุมให้ความร้อน 250 ml (Heating mantle)
เลขครุภัณฑ์ 64-11-150000-215-00132-0024
พร้อมใช้งาน ห้องปฏิบัติการเคมี 2(73-619) new
หาสันต์ สาเหล็ม
เตาหลุมให้ความร้อน 250 ml (Heating mantle)
เลขครุภัณฑ์ 64-11-150000-215-00132-0025
พร้อมใช้งาน ห้องปฏิบัติการเคมี 2(73-619) new
หาสันต์ สาเหล็ม
เครื่องวิเคราะห์ซีโอดี (COD Meter ) วิเคราะห์น้ำหล
เลขครุภัณฑ์ 64-11-150000-212-00544-0001
พร้อมใช้งาน ห้องเครื่องมือ 3 new
หาสันต์ สาเหล็ม
เตาหลุมให้ความร้อน 250 ml (Heating mantle)
เลขครุภัณฑ์ 64-11-150000-215-00132-0026
พร้อมใช้งาน ห้องปฏิบัติการเคมี 2(73-619) new
หาสันต์ สาเหล็ม
เตาหลุมให้ความร้อน 250 ml (Heating mantle)
เลขครุภัณฑ์ 64-11-150000-215-00132-0027
พร้อมใช้งาน ห้องปฏิบัติการเคมี 2(73-619) new
หาสันต์ สาเหล็ม
เตาหลุมให้ความร้อน 250 ml (Heating mantle)
เลขครุภัณฑ์ 64-11-150000-215-00132-0028
พร้อมใช้งาน 2022-07-21 ห้องปฏิบัติการเคมี 2(73-619) new
หาสันต์ สาเหล็ม
เตาหลุมให้ความร้อน 250 ml (Heating mantle)
เลขครุภัณฑ์ 64-11-150000-215-00132-0029
พร้อมใช้งาน ห้องปฏิบัติการเคมี 2(73-619) new
หาสันต์ สาเหล็ม
เตาหลุมให้ความร้อน 250 ml (Heating mantle)
เลขครุภัณฑ์ 64-11-150000-215-00132-0030
พร้อมใช้งาน ห้องปฏิบัติการเคมี 2(73-619) new
หาสันต์ สาเหล็ม
เครื่องหาค่าดีโอ แบบพกพา (DO Meter)
เลขครุภัณฑ์ 64-11-150000-212-00575-0001
พร้อมใช้งาน ห้องเครื่องมือ 3 new
หาสันต์ สาเหล็ม
เตาหลุมให้ความร้อน 250 ml (Heating mantle)
เลขครุภัณฑ์ 64-11-150000-215-00132-0031
พร้อมใช้งาน ห้องปฏิบัติการเคมี 6(73-628) new
Benoit Carette
เตาหลุมให้ความร้อน 250 ml (Heating mantle)
เลขครุภัณฑ์ 64-11-150000-215-00132-0032
พร้อมใช้งาน ห้องปฏิบัติการเคมี 6(73-628) new
Benoit Carette
เตาหลุมให้ความร้อน 250 ml (Heating mantle)
เลขครุภัณฑ์ 64-11-150000-215-00132-0033
พร้อมใช้งาน ห้องปฏิบัติการเคมี 6(73-628) new
Benoit Carette
เครื่องหาค่าดีโอ แบบพกพา (DO Meter)
เลขครุภัณฑ์ 64-11-150000-212-00575-0002
พร้อมใช้งาน ห้องเครื่องมือ 3 new
หาสันต์ สาเหล็ม
ตู้อบลมร้อน (Hot air oven)
เลขครุภัณฑ์ 64-11-150000-212-00387-0001
พร้อมใช้งาน ห้องเครื่องมือ 5 (73-624) new
ฤทัยทิพ อโนมุณี
ตู้อบลมร้อน (Hot air oven)
เลขครุภัณฑ์ 64-11-150000-212-00387-0002
พร้อมใช้งาน ห้องเครื่องมือ 5 (73-624) new
ฤทัยทิพ อโนมุณี
ตู้อบลมร้อน (Hot air oven)
เลขครุภัณฑ์ 64-11-150000-212-00387-0003
พร้อมใช้งาน ห้องปฏิบัติการเคมี 6(73-628) new
Benoit Carette
เครื่องโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง (HPLC)
เลขครุภัณฑ์ 64-11-150000-205-00023-0001
พร้อมใช้งาน ห้องเครื่องมือ 1 (73-615) new
Benoit Carette
เครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้า (Conductivity) ยี่ห้อ SI A
เลขครุภัณฑ์ 64-11-150000-203-00234-0001
พร้อมใช้งาน ห้องปฏิบัติการเคมี 5(73-627) new
หาสันต์ สาเหล็ม
เครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้า (Conductivity) ยี่ห้อ SI A
เลขครุภัณฑ์ 64-11-150000-203-00234-0002
พร้อมใช้งาน ห้องปฏิบัติการเคมี 5(73-627) new
หาสันต์ สาเหล็ม
เครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้า (Conductivity) ยี่ห้อ SI A
เลขครุภัณฑ์ 64-11-150000-203-00234-0003
พร้อมใช้งาน ห้องปฏิบัติการเคมี 5(73-627) new
หาสันต์ สาเหล็ม
เครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้า (Conductivity) ยี่ห้อ SI A
เลขครุภัณฑ์ 64-11-150000-203-00234-0004
พร้อมใช้งาน ห้องปฏิบัติการเคมี 5(73-627) new
หาสันต์ สาเหล็ม
เครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้า (Conductivity) ยี่ห้อ SI A
เลขครุภัณฑ์ 64-11-150000-203-00234-0005
พร้อมใช้งาน ห้องปฏิบัติการเคมี 5(73-627) new
หาสันต์ สาเหล็ม
เครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้า (Conductivity) ยี่ห้อ SI A
เลขครุภัณฑ์ 64-11-150000-203-00234-0006
พร้อมใช้งาน ห้องปฏิบัติการเคมี 5(73-627) new
หาสันต์ สาเหล็ม
เครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้า (Conductivity) ยี่ห้อ SI A
เลขครุภัณฑ์ 64-11-150000-203-00234-0007
พร้อมใช้งาน ห้องปฏิบัติการเคมี 5(73-627) new
หาสันต์ สาเหล็ม
เครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้า (Conductivity) ยี่ห้อ SI A
เลขครุภัณฑ์ 64-11-150000-203-00234-0008
พร้อมใช้งาน ห้องปฏิบัติการเคมี 5(73-627) new
หาสันต์ สาเหล็ม
เครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้า (Conductivity) ยี่ห้อ SI A
เลขครุภัณฑ์ 64-11-150000-203-00234-0009
พร้อมใช้งาน ห้องปฏิบัติการเคมี 5(73-627) new
หาสันต์ สาเหล็ม
เครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้า (Conductivity)
เลขครุภัณฑ์ 64-11-150000-203-00234-0010
พร้อมใช้งาน ห้องปฏิบัติการเคมี 5(73-627) new
หาสันต์ สาเหล็ม
เครื่องชั่งทศนิยม 3 ตำแหน่ง (Balance 0.01 g)
เลขครุภัณฑ์ 64-11-150000-212-00758-0004
พร้อมใช้งาน ห้องเครื่องมือ 4 new
Benoit Carette
เครื่องชั่งทศนิยม 2 ตำแหน่ง (Balance 0.01 g)
เลขครุภัณฑ์ 58-11-150000-212-00591-0001
พร้อมใช้งาน ห้องปฏิบัติการเคมี 2(73-619) new
หาสันต์ สาเหล็ม
ชุดโมเดลแบบจำลองอะตอม (Atomic Model)
เลขครุภัณฑ์ 64-11-150000-212-00760-0001
พร้อมใช้งาน ห้องปฏิบัติการเคมี 1 (73-617) new
หาสันต์ สาเหล็ม
ชุดโมเดลแบบจำลองอะตอม (Atomic Model)
เลขครุภัณฑ์ 64-11-150000-212-00760-0002
พร้อมใช้งาน ห้องปฏิบัติการเคมี 1 (73-617) new
หาสันต์ สาเหล็ม
ชุดโมเดลแบบจำลองอะตอม (Atomic Model)
เลขครุภัณฑ์ 64-11-150000-212-00760-0003
พร้อมใช้งาน ห้องปฏิบัติการเคมี 1 (73-617) new
หาสันต์ สาเหล็ม
ชุดโมเดลแบบจำลองอะตอม (Atomic Model)
เลขครุภัณฑ์ 64-11-150000-212-00760-0003
พร้อมใช้งาน ห้องปฏิบัติการเคมี 1 (73-617) new
หาสันต์ สาเหล็ม
ชุดโมเดลแบบจำลองอะตอม (Atomic Model)
เลขครุภัณฑ์ 64-11-150000-212-00760-0004
พร้อมใช้งาน ห้องปฏิบัติการเคมี 1 (73-617) new
หาสันต์ สาเหล็ม
ชุดโมเดลแบบจำลองอะตอม (Atomic Model)
เลขครุภัณฑ์ 64-11-150000-212-00760-0005
พร้อมใช้งาน ห้องปฏิบัติการเคมี 1 (73-617) new
หาสันต์ สาเหล็ม
ชุดโมเดลแบบจำลองอะตอม (Atomic Model)
เลขครุภัณฑ์ 64-11-150000-212-00760-0006
พร้อมใช้งาน ห้องปฏิบัติการเคมี 1 (73-617) new
หาสันต์ สาเหล็ม
ชุดโมเดลแบบจำลองอะตอม (Atomic Model)
เลขครุภัณฑ์ 64-11-150000-212-00760-0007
พร้อมใช้งาน ห้องปฏิบัติการเคมี 1 (73-617) new
หาสันต์ สาเหล็ม
ชุดโมเดลแบบจำลองอะตอม (Atomic Model)
เลขครุภัณฑ์ 64-11-150000-212-00760-0008
พร้อมใช้งาน ห้องปฏิบัติการเคมี 1 (73-617) new
หาสันต์ สาเหล็ม
ชุดโมเดลแบบจำลองอะตอม (Atomic Model)
เลขครุภัณฑ์ 64-11-150000-212-00760-0009
พร้อมใช้งาน ห้องปฏิบัติการเคมี 1 (73-617) new
หาสันต์ สาเหล็ม
ชุดโมเดลแบบจำลองอะตอม (Atomic Model)
เลขครุภัณฑ์ 64-11-150000-212-00760-0010
พร้อมใช้งาน ห้องปฏิบัติการเคมี 1 (73-617) new
หาสันต์ สาเหล็ม
ชุดโมเดลแบบจำลองอะตอม (Atomic Model)
เลขครุภัณฑ์ 64-11-150000-212-00760-0011
พร้อมใช้งาน ห้องปฏิบัติการเคมี 1 (73-617) new
หาสันต์ สาเหล็ม
ชุดโมเดลแบบจำลองอะตอม (Atomic Model)
เลขครุภัณฑ์ 64-11-150000-212-00760-0012
พร้อมใช้งาน ห้องปฏิบัติการเคมี 1 (73-617) new
หาสันต์ สาเหล็ม
ชุดโมเดลแบบจำลองอะตอม (Atomic Model)
เลขครุภัณฑ์ 64-11-150000-212-00760-0013
พร้อมใช้งาน ห้องปฏิบัติการเคมี 1 (73-617) new
หาสันต์ สาเหล็ม
ชุดโมเดลแบบจำลองอะตอม (Atomic Model)
เลขครุภัณฑ์ 64-11-150000-212-00760-0014
พร้อมใช้งาน ห้องปฏิบัติการเคมี 1 (73-617) new
หาสันต์ สาเหล็ม
ชุดโมเดลแบบจำลองอะตอม (Atomic Model)
เลขครุภัณฑ์ 64-11-150000-212-00760-0015
พร้อมใช้งาน ห้องปฏิบัติการเคมี 2(73-619) new
หาสันต์ สาเหล็ม
ชุดโมเดลแบบจำลองอะตอม (Atomic Model)
เลขครุภัณฑ์ 64-11-150000-212-00760-0016
พร้อมใช้งาน 2022-07-21 ห้องปฏิบัติการเคมี 2(73-619) new
หาสันต์ สาเหล็ม
ชุดโมเดลแบบจำลองอะตอม (Atomic Model)
เลขครุภัณฑ์ 64-11-150000-212-00760-0017
พร้อมใช้งาน ห้องปฏิบัติการเคมี 2(73-619) new
หาสันต์ สาเหล็ม
ชุดโมเดลแบบจำลองอะตอม (Atomic Model)
เลขครุภัณฑ์ 64-11-150000-212-00760-0018
พร้อมใช้งาน ห้องปฏิบัติการเคมี 2(73-619) new
หาสันต์ สาเหล็ม
ชุดโมเดลแบบจำลองอะตอม (Atomic Model)
เลขครุภัณฑ์ 64-11-150000-212-00760-0019
พร้อมใช้งาน ห้องปฏิบัติการเคมี 2(73-619) new
หาสันต์ สาเหล็ม
ชุดโมเดลแบบจำลองอะตอม (Atomic Model)
เลขครุภัณฑ์ 64-11-150000-212-00760-0020
พร้อมใช้งาน ห้องปฏิบัติการเคมี 2(73-619) new
หาสันต์ สาเหล็ม
ชุดโมเดลแบบจำลองอะตอม (Atomic Model)
เลขครุภัณฑ์ 64-11-150000-212-00760-0021
พร้อมใช้งาน ห้องปฏิบัติการเคมี 2(73-619) new
หาสันต์ สาเหล็ม
ชุดโมเดลแบบจำลองอะตอม (Atomic Model)
เลขครุภัณฑ์ 64-11-150000-212-00760-0022
พร้อมใช้งาน ห้องปฏิบัติการเคมี 2(73-619) new
หาสันต์ สาเหล็ม
ชุดโมเดลแบบจำลองอะตอม (Atomic Model)
เลขครุภัณฑ์ 64-11-150000-212-00760-0023
พร้อมใช้งาน ห้องปฏิบัติการเคมี 2(73-619) new
หาสันต์ สาเหล็ม
ชุดโมเดลแบบจำลองอะตอม (Atomic Model)
เลขครุภัณฑ์ 64-11-150000-212-00760-0024
พร้อมใช้งาน ห้องปฏิบัติการเคมี 2(73-619) new
หาสันต์ สาเหล็ม
ชุดโมเดลแบบจำลองอะตอม (Atomic Model)
เลขครุภัณฑ์ 64-11-150000-212-00760-0025
พร้อมใช้งาน ห้องปฏิบัติการเคมี 2(73-619) new
หาสันต์ สาเหล็ม
ชุดโมเดลแบบจำลองอะตอม (Atomic Model)
เลขครุภัณฑ์ 64-11-150000-212-00760-0026
พร้อมใช้งาน ห้องปฏิบัติการเคมี 2(73-619) new
หาสันต์ สาเหล็ม
ชุดโมเดลแบบจำลองอะตอม (Atomic Model)
เลขครุภัณฑ์ 64-11-150000-212-00760-0027
พร้อมใช้งาน ห้องปฏิบัติการเคมี 2(73-619) new
หาสันต์ สาเหล็ม
อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิพร้อมเครื่องเขย่า (Water Bath
เลขครุภัณฑ์ 64-11-150000-212-00293-0004
พร้อมใช้งาน ห้องปฏิบัติการเคมี 1 (73-617) new
หาสันต์ สาเหล็ม
อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิ (Water Bath)
เลขครุภัณฑ์ R.I.SK.07.103.10.44
พร้อมใช้งาน ห้องปฏิบัติการเคมี 5(73-627) new
ฤทัยทิพ อโนมุณี
อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิพร้อมเครื่องเขย่า (Water Bath
เลขครุภัณฑ์ 64-11-150000-212-00293-0006
พร้อมใช้งาน ห้องวิจัย 3 new
ฤทัยทิพ อโนมุณี
อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิพร้อมเครื่องเขย่า (Water Bath
เลขครุภัณฑ์ 64-11-150000-212-00293-0005
พร้อมใช้งาน 2022-07-21 ห้องปฏิบัติการเคมี 2(73-619) new
หาสันต์ สาเหล็ม
ตู้อบลมร้อน (Hot Air Oven)
เลขครุภัณฑ์ R.I.SK.07.112.5.38
พร้อมใช้งาน ห้องปฏิบัติการเคมี 5(73-627) new
ฤทัยทิพ อโนมุณี
เครื่องทำน้ำกลั่น RO+UV Pure RO 10 Water System
เลขครุภัณฑ์ 52-21-150000-212-00391-0001
พร้อมใช้งาน ห้องเตรียมสารเคมี (73-6 new)
หาสันต์ สาเหล็ม
เครื่องอ่านปฏิกิริยาในถาดหลุม (Microplate Reader)
เลขครุภัณฑ์ 64-11-150000-212-00728-0001
พร้อมใช้งาน ห้องเครื่องมือ 2 new
Benoit Carette
เครื่องวัดการดูดกลืนแสง (uv –vis spectrophotometer
เลขครุภัณฑ์ 64-11-150000-212-00655-0001
พร้อมใช้งาน ห้องเครื่องมือ 4 new
หาสันต์ สาเหล็ม
เครื่องบ่มเพาะเชื้อแบบเเห้ง
เลขครุภัณฑ์ 64-11-150000-212-00633-0001
พร้อมใช้งาน ห้องเครื่องมือ 5 (73-624) new
Benoit Carette
เครื่องทำน้ำแข็งเกล็ด (Flake Ice Making Machines)
เลขครุภัณฑ์ ุ64-11-150000-212-00404-0001
พร้อมใช้งาน ห้องเครื่องมือ 5 (73-624) new
หาสันต์ สาเหล็ม
เครื่องวัดความขุ่น แบบพกพา (Turbidimeter)
เลขครุภัณฑ์ 64-11-150000-212-00748-0003
พร้อมใช้งาน ห้องเครื่องมือ 3 new
ฤทัยทิพ อโนมุณี

Found 527 Data