คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Faculty of Science and Technology, Songkhla Rajabhat University
ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข่าวประชาสัมพันธ์บุคคลภายนอก

ประชาสัมพันธ์การฉีดวัดซีนไข้หวัดใหญ่ (Influenza Vaccine)ให้แก่ผู้ประกันตน


สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสงขลา ประชาสัมพันธ์การฉีดวัดซีนไข้หวัดใหญ่ (Influenza Vaccine)ให้แก่ผู้ประกันตน

ดาวน์โหลดไฟล์ : 202012283005.pdf

link :

ประกาศวันที่ 28 ธันวาคม 2563 เวลา 10:14:09
โดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 ม.4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000

074-260-200 074-260-261