คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Faculty of Science and Technology, Songkhla Rajabhat University
ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข่าววิจัยบุคลากรภายใน

ประชาสัมพันธ์รางวัล นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น และ รางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจำปี 2563


มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอประชาสัมพันธ์รางวัล นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น และ รางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจำปี 2563 รายละเอียดดังเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์ : 202001182671.pdf

link :

ประกาศวันที่ 18 มกราคม 2563 เวลา 10:22:44
โดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 ม.4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000

074-260-200 074-260-261