คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Faculty of Science and Technology, Songkhla Rajabhat University
ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข่าวศิษย์เก่า

การลดหย่อนการออกเงินสมทบ และการขยายกำหนดการยื่นแบบ


สำนักงานประกันสังคม แจ้งเรื่องการลดหย่อนการออกเงินสมทบ และการขยายกำหนดการยื่นแบบ

ดาวน์โหลดไฟล์ : 202004272778.pdf

link :

ประกาศวันที่ 27 เมษายน 2563 เวลา 10:00:38
โดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 ม.4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000

074-260-200 074-260-261