คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Faculty of Science and Technology, Songkhla Rajabhat University
ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข่าวศิษย์เก่า

หลักเกณฑ์พิจารณาการคัดเลือก นึกศึกษาให้ได้รับทุนอาหารกลางวัน


หลักเกณฑ์พิจารณาการคัดเลือก นึกศึกษาให้ได้รับทุนอาหารกลางวัน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 รายละเอียดดังเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์ : 201910102551.pdf

link : https://sci.skru.ac.th/a/slide/data/scan6.pdf?fbclid=IwAR2oMtP8qkadqt0-ZuwCqAkkfoMbtb_14MvcfgHyQEAKNKdUac7kHyjuhfw

ประกาศวันที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 09:11:39
โดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 ม.4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000

074-260-200 074-260-261