คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Faculty of Science and Technology, Songkhla Rajabhat University
ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข่าวศิษย์เก่า

รับสมัครนักศึกษา หายรายได้ระหว่างปิดภาคเรียน


บริษัท ซิตี้วอล์ค จำกัด ประกอบธุรกิจภายใต้ชื่อ สวนสยาม ทะเล-กรุงเทพ รับสมัครนักศึกษา หายรายได้ระหว่างปิดภาคเรียนรายละเอียดติดตามได้จากเอกสารที่แนบ

ดาวน์โหลดไฟล์ : 201501151389.pdf

link :

ประกาศวันที่ 15 มกราคม 2558 เวลา 08:40:42
โดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 ม.4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000

074-260-200 074-260-261