ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์แทงจำหน่าย

ข่าวการจัดซื้อ จัดจ้าง

เรื่อง วันที่ประกาศ
ประกาศคณะฯ เรื่อง การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ จำนวน 180 รายการ 2024-02-09
ประกาศคณะฯ เรื่อง การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ จำนวน 319 รายการ 2024-02-09