ลงทะเบียนวิ่ง (Register)


การชำระเงิน
โอนเงินเข้าบัญชี ชื่อบัญชี นายธีรยุทธ์ ศรียาเทพ , นายอนุชา เตยแก้ว , นางวรรณฤดี หมื่นพล
ธนาคารกรุงศรี สาขากาญจนวณิชย์ สงขลา
หมายเลขบัญชี 366-1-64297-5
( ต้องแนบหลักฐานในการโอนเงิน )
** หากมีปัญหาหรือข้อสงสัยในการลงทะเบียน กรุณาติดต่อได้ที่
อาจารย์นันธิดา ลิ่มเสธโฐ (064-746-5355) / คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (074-260-260)

 

ข้อมูลผู้สมัคร

คำนำหน้า :
ชื่อ :
นามสกุล :
เพศ :

วัน - เดือน - ปี พ.ศ. ที่เกิด :
อายุ :
ที่อยู่ :
อีเมลล์ :
หมายเลขโทรศัพท์ :

ประเภทการแข่งขัน

VIP [บัตรราคา 1,000 บาท]
เลือกวิ่งประเภทใดก็ได้
วิ่งฟันรัน Fun Run 5 กม.
[บัตรราคา 300 บาท]

วิ่งมินิ มารธอน Mini Marathon 10.5 กม.
[บัตรราคา 350 บาท]

วิ่งฟันรัน Fun Run 5 กม. (ไม่มีเสื้อ) [บัตรราคา 50 บาท]

ชุดการแข่งขัน

เลือกแบบเสื้อและขนาด

แนบหลักฐานการชำระค่าลงทะเบียน

** กรุณาตรวจสอบข้อมูลให้ครบถ้วนก่อนการยืนยันทำรายการ **

[ รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจากการจัดกิจกรรมมอบเป็นทุนการศึกษาของนักศึกษา ที่มีผลการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์
และทุนการศึกษาเพื่อนักศึกษาพิการในระดับอุดมศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ]

ยืนยันข้อมูล

Science and Technology , SKRU
160 Kanchanavanich Road, Kao Rup Chang , Muang Songkhla , Songkhla 90000
sciandtechrun@skru.ac.th 074-260260