คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
boat
ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข่าวศิษย์เก่า

คณะรัฐมนตรีประกาศ กำหนดให้วันที่ 3 มิถุนายน เป็นวันหยุดราชการประจำปี


คณะรัฐมนตรีประกาศ กำหนดให้วันที่ 3 มิถุนายน เป็นวันหยุดราชการประจำปี ซึ่งเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

ดาวน์โหลดไฟล์ : 201906132474.pdf

link :

ประกาศวันที่ 13 มิถุนายน 2562 เวลา 15:10:15
โดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
074-260-260 074-260-261
sciencewebmaster@skru.ac.th