คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
boat
ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข่าวศิษย์เก่า

แจ้งวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ


แจ้งวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ

ดาวน์โหลดไฟล์ :

link : https://sci.skru.ac.th/a/monthadvertise/data/2015-02-24_235.pdf

ประกาศวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10:26:43
โดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
074-260-260 074-260-261
sciencewebmaster@skru.ac.th