คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
boat
ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข่าวประชาสัมพันธ์ศิษย์เก่า

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา


สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ขอเชิญเข้าร่วมประชุมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาเพื่อพิจรณาคักเลือกนายกสมาคมฯ และวาระอื่นๆ รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ

ดาวน์โหลดไฟล์ : 201807242233.pdf

link :

ประกาศวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 เวลา 09:45:52
โดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
074-260-260 074-260-261
sciencewebmaster@skru.ac.th