คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
boat
ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข่าวประชาสัมพันธ์ศิษย์เก่า

ขอเชิญเข้าร่วมงานคืนสู่เหย้า...Sci & Tech


คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเชิญร่วมงานคืนสู่เหย้า...Sci & Tech วันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน 2559 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 074-336-949

ดาวน์โหลดไฟล์ :

link : ../alumni/index.php

ประกาศวันที่ 06 มิถุนายน 2559 เวลา 15:56:58
โดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
074-260-260 074-260-261
sciencewebmaster@skru.ac.th