คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
boat
ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข่าวประชาสัมพันธ์ศิษย์เก่า

การลงทะเบียนบัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2558


การลงทะเบียนบัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2558 รายละเอียดตามลิ้งค์ที่แนบ

ดาวน์โหลดไฟล์ :

link : http://regis.skru.ac.th/skru_BANDIT/webpage/login.php

ประกาศวันที่ 16 กรกฎาคม 2558 เวลา 11:00:52
โดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
074-260-260 074-260-261
sciencewebmaster@skru.ac.th