คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
boat
ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข่าวประชาสัมพันธ์บุคคลภายนอก

การสอบเทียบความรู้อิสลามศึกษา ครั้งที่ 1/2562


สำนักงานศึกษาธิการได้มอบหมายให้สำนักงานศึกษาธิการภาค 8 ดำเนินการสอบเทียบความรู้อิสลามศึกษา ครั้งที่ 1/2562 รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ

ดาวน์โหลดไฟล์ : 201903152393.pdf

link :

ประกาศวันที่ 15 มีนาคม 2562 เวลา 09:14:52
โดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
074-260-260 074-260-261
sciencewebmaster@skru.ac.th