คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
boat
ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข่าวประชาสัมพันธ์บุคคลภายนอก

การรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 ประจำปัการศึกษา 2560


โรงเรียนกำเนิดวิทย์ เป็นโรงเรียนที่สอนทางด้านวิทยาศาสตร์ ประากศการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 ประจำปัการศึกษา 2560 รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ

ดาวน์โหลดไฟล์ : 201601071694.pdf

link :

ประกาศวันที่ 07 มกราคม 2559 เวลา 14:46:26
โดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
074-260-260 074-260-261
sciencewebmaster@skru.ac.th