คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
boat
ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข่าววิชาการนักศึกษา

การเตรียมพร้อมนักศึกษา สู่สนามสอบ ก.พ.


เว็บไซต์ Dek-D.com ประชาสัมพันธ์ การเตรียมพร้อมนักศึกษา สู่สนามสอบ ก.พ. รายละเอียดดังเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์ : 201904032415.pdf

link :

ประกาศวันที่ 03 เมษายน 2562 เวลา 09:02:08
โดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
074-260-260 074-260-261
sciencewebmaster@skru.ac.th