คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
boat
ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข่าววิชาการนักศึกษา

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจัดอบรมเสริมศักยภาพทางการศึกษา


สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจัดอบรมเสริมศักยภาพทางการศึกษา สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ก้าวทันยุคดิจิทัล รายละเอียดติดตามได้จากเอกสารที่แนบ

ดาวน์โหลดไฟล์ : 201712262194.jpg

link :

ประกาศวันที่ 26 ธันวาคม 2560 เวลา 08:25:01
โดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
074-260-260 074-260-261
sciencewebmaster@skru.ac.th