คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
boat
ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข่าวการศึกษา ทุนนักศึกษา

หลักเกณฑ์พิจารณาการคัดเลือก นึกศึกษาให้ได้รับทุนอาหารกลางวัน


หลักเกณฑ์พิจารณาการคัดเลือก นึกศึกษาให้ได้รับทุนอาหารกลางวัน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 รายละเอียดดังเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์ : 201910102551.pdf

link : https://sci.skru.ac.th/a/slide/data/scan6.pdf?fbclid=IwAR2oMtP8qkadqt0-ZuwCqAkkfoMbtb_14MvcfgHyQEAKNKdUac7kHyjuhfw

ประกาศวันที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 09:11:39
โดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
074-260-260 074-260-261
sciencewebmaster@skru.ac.th