คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
boat
ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข่าวการศึกษา ทุนนักศึกษา

รับสมัครผู้ประสงค์รับทุนการศึกษา และพิจารณาคัดเลือกนักศึกษา ทุนมูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง และทุนอุดหนุนกำารศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา


มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา รับสมัครผู้ประสงค์รับทุนการศึกษา และพิจารณาคัดเลือกนักศึกษา ทุนมูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง และทุนอุดหนุนกำารศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ดาวน์โหลดไฟล์ : 201905132449.pdf

link :

ประกาศวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 เวลา 09:57:29
โดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
074-260-260 074-260-261
sciencewebmaster@skru.ac.th