คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
boat
ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข่าวการศึกษา ทุนนักศึกษา

รับสมัครผู้ประสงค์รับทุนการศึกษา และพิจารณาคัดเลือกนักศึกษา


มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา รับสมัครผู้ประสงค์รับทุนการศึกษา และพิจารณาคัดเลือกนักศึกษา ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดได้จากเอกสารที่แนบ

ดาวน์โหลดไฟล์ : 201905132448.pdf

link :

ประกาศวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 เวลา 09:54:42
โดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
074-260-260 074-260-261
sciencewebmaster@skru.ac.th