คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
boat
ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข่าวการศึกษา ทุนนักศึกษา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา


มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาชีวเวชศาสตร์ รายละเอียดดังเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์ : 201904032412.pdf

link :

ประกาศวันที่ 03 เมษายน 2562 เวลา 08:49:25
โดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
074-260-260 074-260-261
sciencewebmaster@skru.ac.th