คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
boat
ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข่าวการศึกษา ทุนนักศึกษา

รับสมัครสอบชิงทุน Global Undergraduate Exchange Program ประจำปีการศึกษา 2562


สถานฑูตอเมริกันประจำประเทศไทย ร่วมกับ มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน(ฟูลไบรท์) รับสมัครสอบชิงทุน Global Undergraduate Exchange Program ประจำปีการศึกษา 2562 รายละเอียดดังเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์ : 201812132316.pdf

link :

ประกาศวันที่ 13 ธันวาคม 2561 เวลา 14:23:06
โดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
074-260-260 074-260-261
sciencewebmaster@skru.ac.th