คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
boat
ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข่าวการศึกษา ทุนนักศึกษา

การสมัครขอรับทุนการศึกษาประจำปี 2562


มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล เปิดรับการสมัครขอรับทุนการศึกษาประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน - 31 มกราคม 2562 รายละเอียดดังเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์ : 201811132302.pdf

link :

ประกาศวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 เวลา 14:22:37
โดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
074-260-260 074-260-261
sciencewebmaster@skru.ac.th