คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
boat
ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข่าวการศึกษา ทุนนักศึกษา

มูลนิธิอายิโนะโมะโตะประสงค์มอบทุนการศึกษา


มูลนิธิอายิโนะโมะโตะประสงค์มอบทุนการศึกษา "ทุนส่งน้องเรียนจบ" ทุนละ 30000 บาท จำนวน 50 ทุน รายละเอียดดังเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์ : 201809192263.pdf

link :

ประกาศวันที่ 19 กันยายน 2561 เวลา 14:55:07
โดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
074-260-260 074-260-261
sciencewebmaster@skru.ac.th