คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
boat
ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข่าวการศึกษา ทุนนักศึกษา

บริษัท เบญจพร คอนกรีต โปรดักส์ จำกัด ประสงค์มอบทุนการศึกษา


บริษัท เบญจพร คอนกรีต โปรดักส์ จำกัด ประสงค์มอบทุนการศึกษากับนักศึกษาที่เรียนดี ขาดแคลนทุนทรัพย์ รายละเอียดติดตามได้จากเอกสารที่แนบ

ดาวน์โหลดไฟล์ : 201809132260.pdf

link :

ประกาศวันที่ 13 กันยายน 2561 เวลา 16:37:12
โดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
074-260-260 074-260-261
sciencewebmaster@skru.ac.th